MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Groep 8-ers

OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE SCHOOL

Na de zomer ga je naar de middelbare school, en dat is best spannend! Je krijgt nieuwe klasgenootjes, nieuwe vakken en meer huiswerk. Met je klas ga je naast hard leren natuurlijk ook veel leuke dingen doen.
Het Dockinga College is een grote school, maar doordat de leerlingen verdeeld zijn over 4 locaties merk je dat eigenlijk niet. Voor alle niveaus kan je bij ons terecht; VMBO-VAKschool, VMBO-GT, HAVO en VWO.

Hieronder vind je de data voor de Open Dagen en Doemiddagen.

DOEDAGEN SCHOOLJAAR 2016 - 2017 (Aanmelden gesloten)

Ben je nieuwsgierig naar de lessen op het Dockinga College? Kom dan naar onze Doemiddagen of Proeflessen. Je kunt dan kennismaken met verschillende vakken en lessen. Ook je ouders zijn van harte welkom. Hieronder vind je per locatie het aanbod van de Doemiddagen en Proeflessen.
 
Ferwert
Donderdag 12 januari 2017
13.30 - 15.30 uur
VMBO-GT
Woensdag 11 januari 2017
13.30 - 15.30 uur
HAVO/VWO
Woensdag 18 januari 2017
13.30 - 15.30 uur
VMBO-VAKschool
Woensdag 25 januari 2017
13.30 - 15.30 uur
Nederlands: Hoe overleef ik de brugklas? Engels: Try if you dare!  Het programma wordt bij aanvang bekend gemaakt. Beeldende vorming is nooit afgezaagd: Handvaardigheid
Duits: Ich bin ............ Frans: Ontdek de taal van de liefde.   Laat altijd een lampje branden: Techniek
Engels: Game on! Wiskunde: Is er iets anders?   Koken een lekkere noodzaak: Verzorging
Biologie: Botten, de informatiebron Techniek: Probleemoplossend leren… Wordt het de Toren van Pisa of de Burj Khalifa?   Waar is het geld gebleven: Economie
Scheikunde: Indicator van de groentetuin Biologie: Wat zit er in uilenballen? Hoe groot is een koeienhart?    
Natuurkunde: Hoe kan het dat ik kleuren zie? Natuurkunde: Met een laboratoriumjas aan onderzoeken hoe zuur cola is.    
Wiskunde: Waar ben ik? Godsdienst: Een waardevol bezinningsmoment.    
Beeldende Vorming: Logoquiz Beeldende vorming (praktijkvak): Portrettekenen, een kennismaking.    
Techniek: Verrassing! Muziek (praktijkvak): Hersengymnastiek met slagwerk en zang.    
  Bewegingsonderwijs (praktijkvak): Ontdek jouw sport- en organisatietalent.    

De aanmelding voor de Proeflessen in Ferwert gaat via je basisschool of via de administratie van Dockinga Ferwert, tel.nr.: 0518 - 411307.


OPEN DAGEN SCHOOLJAAR 2016 - 2017


Tijdens een Open dag op het Dockinga College maak je kennis met onze school. Wat kun je verwachten op de Open dag? Welkom met een drankje Rondleiding in kleine groepen Wandeling door de school Leerzame activiteiten Gesprekken met docenten Gesprekken met leerlingen Een kijkje in de lokalen De leerboeken inzien Naar huis met een leuke verrassing De data en tijden van de Open dagen zijn:
Locatie Datum Tijd VMBO-GT Dinsdag 31 januari 2017 18:30 - 21:00 uur Ferwert Woensdag 1 februari 2017 16:00 - 18:30 uur VMBO-VAKschool Woensdag 1 februari 2017 18:30 - 21:00 uur HAVO/VWO Donderdag 2 februari 2017 18:30 - 21:00 uur

De keuze voor het vervolgonderwijs: Dockinga College natuurlijk!
Zit je in groep 8 en wil je graag naar havo/vwo op het Dockinga College? Of bent u als ouder/ verzorger op zoek naar een goede school voor uw kind?
Dockinga College werkt met de Friese Plaatsingswijzer. Op de website http://frieseplaatsingswijzer.nl/ is hier meer informatie over te vinden.

Het belangrijkste om te weten is dat de Cito-score of Drempeltest niet leidend is voor de toelating. De school kijkt naar het leerlingvolgsysteem van groep 6 t/m 8.
Staan er voor een vwo-aanmelding allemaal A's dan is toelating meestal geen probleem. Voor een havo-aanmelding zijn allemaal B's normaliter de ondergrens.
De Cito-score of Drempeltest kan als extra ondersteuning bij het advies gebruikt worden.

Als het advies van de meester of juf in groep 8 bekend is, begint de zoektocht naar een goede en leuke school. En dat is het Dockinga College! Praat ook eens met leerlingen die hier al zitten en hun ouders/ verzorgers. De goede zorg om de leerlingen en de duidelijke structuur zorgen voor een veilige school. En daar zijn we trots op!
 

Locaties

VMBO/HAVO/VWO FERWERT

Op de locatie Ferwert bieden wij alle bovenstaande typen onderwijs aan, maar dan alleen in de onderbouw. Examen kan alleen gedaan worden in de theoretische leerweg van het VMBO. Ook deze opleiding biedt een uitstekende aansluiting op het MBO en de betere leerlingen hebben heel goede kansen om met hun diploma daarna op een andere HAVO-afdeling door te leren.

lees meer

VMBO VAK DOKKUM

Op de VAKschool worden de beroepsgerichte leerwegen (basis en kader) breed aangeboden met veel praktijkgerichte lessen en een uitstekende aansluiting op het MBO. Waar nodig krijgen leerlingen Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO).

lees meer

VMBO GT DOKKUM

Op VMBO-GT worden de theoretische en de gemengde leerweg van het VMBO aangeboden. Beide bieden ook een uitstekende aansluiting op het MBO en de theoretische leerweg biedt voor de betere leerlingen ook heel goede kansen om op onze HAVO-afdeling door te leren. Waar nodig krijgen leerlingen Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO).

lees meer

HAVO/VWO DOKKUM

Op HAVO bieden wij alle profielen aan met een ruime keuze in vakken die passen bij wat je kunt, wat je wilt en waar je belangstelling naar uit gaat. Het HAVO-diploma biedt je kansen in het HBO. Op het VWO bieden wij niet alleen het Atheneum, maar ook het Gymnasium aan. Voor beide ook een ruime keuze in vakken die passen bij wat je kunt, wat je wilt en waar je belangstelling naar uit gaat. Het VWO-diploma biedt je kansen op een academische studie aan een universiteit.

lees meer