Aanmelden schooljaar 2024-2025

Wat fijn dat jullie kiezen voor het Dockinga College! De aanmelding kunt u in orde maken via ons (nieuwe) digitale aanmeldportaal. Voor het schooljaar 2024-2025 is dit mogelijk in de periode van 18 maart tot en met 1 april 2024. Deze aanmeldperiode geldt voor alle scholen (voor voortgezet onderwijs) in Friesland.

Vanaf maandag 18 maart 2024 vindt u hier de link naar het aanmeldportaal. 

Verwerking gegevens 
Het veilig verwerken van de persoons- en onderwijskundige gegevens van onze leerlingen vinden we heel belangrijk. De onderwijskundige informatie van de basisschool naar het voortgezet onderwijs wordt digitaal overgedragen via OSO. OSO is hét veilige platform voor het uitwisselen van deze gegevens.
We vragen de basisscholen om de over te dragen informatie gelijktijdig met de aanmelding klaar te zetten in OSO.Aanmeldformulieren schooljaar 2023-2024

Wilt u uw kind aanmelden voor het lopende schooljaar (2023-2024), bijvoorbeeld vanwege een verhuizing of wegens een andere reden om tussentijds van school te wisselen? Dit kunt u in orde maken via de onderstaande formulieren. Let op: het aanmelden voor het komend schooljaar 2024-2025 verloopt digitaal!

Voor het aanmeldformulier zijn er 2 keuzes: een printversie (dit formulier kan opgestuurd worden) of een invulbare pdf (dit formulier kan online ingevuld worden, geprint en vervolgens opgestuurd).

*Dit zijn invulbare pdf-documenten, welke de basisschool klaar kan zetten voor overdracht in OSO.

Het ingevulde aanmeldingsformulier ontvangen we graag retour bij de leerlingenadministratie (Fierder Onderwijs). In de meeste gevallen zorgt de basisschool daarvoor.

Mocht u vragen hebben over de aanmelding, neem dan contact op met de betreffende school. U vindt de contactgegevens op de pagina ‘contact’.

Extra ondersteuning

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. Welke ondersteuning elke locatie kan bieden staat in het schoolondersteuningsprofiel. Lees meer over de begeleiding van leerlingen.

Toelatingsbeleid

Het Dockinga College heeft beschreven hoe wij omgaan met aanmelding en plaatsing van leerlingen. Onze manier van werken is te lezen in het toelatingsbeleid.