Aanmelden

Leerlingen worden aangemeld door hun ouders. Hiervoor is een aanmeldformulier beschikbaar, welke hieronder te downloaden is of via de basisschool uitgedeeld wordt. 
Het veilig verwerken van de persoons- en onderwijskundige gegevens van onze leerlingen vinden we heel belangrijk. De onderwijskundige informatie van de basisschool naar het voortgezet onderwijs wordt digitaal overgedragen via OSO. OSO is hét veilige platform voor het uitwisselen van deze gegevens.
We vragen de basisscholen om de over te dragen informatie gelijktijdig met de aanmelding klaar te zetten in OSO.

Aanmeldformulieren

Download hier de formulieren voor aanmelden schooljaar 2023-2024.

Voor het aanmeldformulier zijn er 2 keuzes: een printversie (dit formulier kan opgestuurd worden) of een invulbare pdf (dit formulier kan online ingevuld worden, geprint en vervolgens opgestuurd).

*Dit zijn invulbare pdf-documenten, welke de basisschool klaar kan zetten voor overdracht in OSO.

Het ingevulde aanmeldingsformulier ontvangen we graag retour bij de leerlingenadministratie (Fierder Onderwijs). In de meeste gevallen zorgt de basisschool daarvoor.

Mocht je vragen hebben over de aanmelding, neem dan contact op met de betreffende locatie.

Extra ondersteuning

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. Welke ondersteuning elke locatie kan bieden staat in het schoolondersteuningsprofiel. Lees meer over de begeleiding van leerlingen.

Toelatingsbeleid

Het Dockinga College heeft beschreven hoe wij omgaan met aanmelding en plaatsing van leerlingen. Onze manier van werken is te lezen in het toelatingsbeleid.