Aanmelden schooljaar 2024-2025

Wat fijn dat jullie kiezen voor het Dockinga College! Het aanmelden van uw kind voor het komende schooljaar (2024/2025) kunt u regelen via ons (nieuwe) online aanmeldportaal.


Voor het inloggen, registreert u zich eenmalig via uw e-mailadres. Hoe het online aanmelden werkt leest u in de handleiding aanmeldportaal. Heeft u vragen over het aanmelden? Neem dan gerust contact op met Serinne van der Werf via bas@dockinga.nl.

Procedure na aanmelding
In het document Aanmeldprocedure nieuwe leerling bij Dockinga College schooljaar 24/25 kunt u lezen wat de procedure is nadat u uw kind heeft aangemeld via het aanmeldportaal.

Formulieren basisschool
Aanvullende informatie aan te leveren door de basisschool:

Verwerking gegevens 
Het veilig verwerken van de persoons- en onderwijskundige gegevens van onze leerlingen vinden we heel belangrijk. De onderwijskundige informatie van de basisschool naar het voortgezet onderwijs wordt digitaal overgedragen via OSO. OSO is hét veilige platform voor het uitwisselen van deze gegevens. We vragen de basisscholen om de over te dragen informatie gelijktijdig met de aanmelding klaar te zetten in OSO.


Aanmeldformulieren schooljaar 2023-2024

Wilt u uw kind aanmelden voor het lopende schooljaar (2023-2024), bijvoorbeeld vanwege een verhuizing of wegens een andere reden om tussentijds van school te wisselen? Dit kunt u in orde maken door contact op te nemen met de school waar u uw kind wilt aanmelden. U vindt de contactgegevens op de pagina contact.

Extra ondersteuning

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. Welke ondersteuning elke locatie kan bieden staat in het schoolondersteuningsprofiel. Lees meer over de begeleiding van leerlingen.

Toelatingsbeleid

Het Dockinga College heeft beschreven hoe wij omgaan met aanmelding en plaatsing van leerlingen. Onze manier van werken is te lezen in het toelatingsbeleid.