MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Brede vorming

Natuurlijk vinden wij het belangrijk dat je goede resultaten en een diploma behaalt op onze school, maar wij vinden het ook heel belangrijk dat er veel aandacht geschonken wordt aan wat wij noemen een “brede vorming”. Bij de verschillende locaties (locatiekiezer) zie je wat dat betekent. Denk aan projecten, sport, excursies, culturele activiteiten, werkweken, internationale contacten en stages. Maar ook geven wij aandacht aan levensbeschouwing, godsdienst, en vieringen. Ook stimuleren wij het nadenken over goed en kwaad, want wij willen onze leerlingen iets meegeven voor de rest van hun leven: een kritische kijk op mens en samenleving, perspectief voor de toekomst en een opvatting over het goede.
Twee voorbeelden van de brede vorming op onze school zijn;

Maatschappelijke stage
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich bewust zijn van hun plek in de samenleving. Vanuit onze visie op goed onderwijs willen we leerlingen door middel van de maatschappelijke stage kennis laten nemen van die samenleving en hoe belangrijk het is dat we met elkaar daaraan werken. We geloven dat de stage vormend is voor de ontwikkeling van onze leerlingen en dat ze er veel plezier aan beleven. De stage is bij een aantal locaties een verplicht onderdeel van het schoolcurriculum. We werken nauw samen met de andere scholen in de regio en de vrijwilligerscentrales van de gemeenten.

Herdenkingen
Jaarlijks wordt vanuit de scholengemeenschap deelgenomen aan twee herdenkingen. Zij zijn gekoppeld aan de adoptie van twee monumenten:
- Het monument aan de Woudweg in Dokkum. Dat herinnert aan de tweede wereldoorlog, toen op 22 januari 1945 twintig mannen doodgeschoten werden door de Duitse bezetter, als vergelding voor een verzetsdaad bij de brug bij De Valom. De twintig mannen (vaak ook uit het verzet) werden willekeurig uit enkele gevangenissen gehaald. Op de 22e januari – in de ochtend – leggen de burgemeester en de wethouders van Dongeradeel en enkele leerlingen uit klas 2 een krans.
- Het bevrijdingsmonument ter herdenking van de slachtoffers van de tweede wereldoorlog op het Vrijthof in Ferwert.