MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

  • Bestuursbureau

Contact

Dagelijks bestuurder
Dhr. G. van Lonkhuyzen
Tel. 0519-229692
bestuur@dockinga.nl

Bestuurssecretaresse
Mw. Claudia Teuben
Tel. 0519-229692
bestuurssecretariaat@dockinga.nl

Bestuursbureau
De dagelijks bestuurder en de stafdiensten Facilitair, Financiën en Administratie en Personeel & Organisatie zijn bereikbaar op bovenstaand adres.

Medezeggenschapsraad
Mw. F. H. Reitsma, voorzitter a.i.
ref@dockinga.nl
Dhr. S. Westra, secretaris a.i.
wes@dockinga.nl

Algemeen Bestuur van de Vereniging
Mw. drs. A. Hekkema (voorzitter)
Dhr. A.D. Aalberts (penningmeester)
Mw. mr. Y. de Groot - Krikke (secretaris)
Dhr. T. van der Kooi
Mw. K.J. van Westrhenen
Dhr. F.J. Talsma
Mw. S.M. Ensel - Boonstra

De bestuursleden zijn bereikbaar via:
Woudweg 140
Postbus 66
9100 AB DOKKUM
Of via e-mail: bestuurssecretariaat@dockinga.nl.