MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Contact

Dagelijks bestuurder
Dhr. G. van Lonkhuyzen
Tel. 0519-229692
bestuur@dockinga.nl

Directiesecretaresse
Mw. Claudia Teuben
Tel. 0519-229692
directie@dockinga.nl

Bestuursbureau
De directeur bestuurder en de stafdiensten Administratie, Onderhoud, Huisvesting & Beheer, Personeel & Organisatie en PR & Communicatie zijn bereikbaar op bovenstaand adres.

Medezeggenschapsraad
Dhr. drs. D.H. v.d. Galiën, voorzitter
gad@dockinga.nl
Dhr. drs. M.E. Pietersen, secretaris
pim@dockinga.nl

Algemeen Bestuur van de Vereniging
Mw. drs. A. Hekkema, voorzitter
Dhr. drs. R.J. Admiraal, penningmeester
Dhr. T. van der Kooi
Mw. Y. de Groot - Krikke

De bestuursleden zijn bereikbaar via:
Woudweg 140
Postbus 66
9100 AB DOKKUM
Of via e-mail: directie@dockinga.nl.