Corona

Update over corona

27 november | Nieuwe maatregelen

Tijdens de persconferentie van 26 november jl. zijn er nieuwe maatregelen afgekondigd. Als school zijn we erg blij dat we onze leerlingen op school mogen blijven ontvangen. Er gelden echter wel een aantal nieuwe/aangescherpte regels. Hieronder vatten we ze samen:

  • De leerlingen onderling hoeven geen afstand te houden, ook niet tot de docenten en ander personeel.
  • De leerling draagt een mondkapje wanneer hij/zij door school loopt. Laat uw kind een mondkapje meenemen vanuit thuis.
  • Heeft de leerling corona gerelateerd klachten, dan blijft hij/zij thuis.
  • Advies: gebruik 2 keer per week een zelftest. Deze kunnen de leerlingen ophalen bij de conciërges.

Alle voor het VO geldende maatregelen staan in deze afbeelding samengevat:

Bron: www.rijksoverheid.nl

—-

25 november | Nieuwe beslisboom

> Bekijk hier de nieuwe beslisboom

—-

23 november | Nieuwe quarantaineregel

Tijdens de laatste persconferentie van 12 november jl. kondigde het kabinet een algemene maatregel
aan dat alle huisgenoten bij een besmetting in quarantaine moeten, ongeacht of ze gevaccineerd zijn of niet. Deze nieuwe quarantaineregel is op 19 november in gegaan. Een test op de vijfde dag kan de quarantaineperiode verkorten.

Wat betekent deze nieuwe maatregel?
Deze aangescherpte quarantainemaatregel heeft impact op het verzuim van zowel leerlingen als leraren. De kans is aanwezig dat er een situatie ontstaat waarbij hybride of volledig online onderwijs nodig zal zijn. Per locatie wordt per situatie bekeken welk maatwerk geboden kan worden om passende alternatieven toe te passen voor het creëren van een veilige leer- en werkomgeving. Informatie hierover volgt via de locatie waar je (zoon/dochter) onderwijs volgt.

Beslisboom
De nieuwe versie is in de maak en ligt momenteel bij het RIVM ter beoordeling (bron: www.boink.info). Zodra de nieuwste versie van de Beslisboom gepubliceerd is, is deze te vinden op onze website.

—-

12 november | Voorlichtingsavonden uitgesteld

In verband met de oplopende coronabesmettingen en de gevolgen daarvan, vinden we het als Mijnvolgendeschool.nl (samenwerkende VO-scholen uit Dokkum) niet passend en verantwoord om de voorlichtingsavonden te organiseren. We vinden de veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en medewerkers, maar ook van iedereen die onze scholen bezoekt van groot belang. Daarom hebben we besloten om -in ieder geval- de geplande voorlichtingsavonden van 16, 17 en 18 november uit te stellen.

We hopen later dit schooljaar alsnog ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen te kunnen ontvangen tijdens de Doedagen en het Open Huis, om je goed voor te bereiden op de schoolkeuze. Hierover communiceren we via onze website, Mijnvolgendeschool.nl én onze social media.