Corona

Update over corona

17 februari | Versoepelingen van de coronamaatregelen

Dinsdagavond maakte de minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport bekend dat er versoepelingen van de coronamaatregelen mogelijk zijn. Dit is goed nieuws!

De versoepelingen gaan op verschillende momenten in. Welke versoepelingen op welk moment ingaan, sommen we hierbij op:

  • Tot aan de voorjaarsvakantie blijft het dragen van een mondkapje op school verplicht. Ook het onderwijspersoneel houdt nog 1,5 meter afstand. Na de voorjaarsvakantie vervallen deze maatregelen. 
  • Per 18 februari wordt de isolatieduur verkort van 7 naar 5 dagen. Voorwaarde is wel dat de besmette persoon minimal 24 uur klachtenvrij is.
  • Na de voorjaarsvakantie is het weer mogelijk om ouders welkom te heten op school.

Het advies voor zelftesten blijft. Deze zelftesten zijn bij de conciërges te verkrijgen. De standaard hygiënemaatregelen blijven van toepassing.

—-

26 januari | Versoepeling quarantaineregels voor het VO

Met ingang van vandaag vervallen de huidige quarantaineregels voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Leerlingen die in contact geweest zijn met een met covid-19 besmet persoon hoeven niet in quarantaine. Leerlingen die positief getest zijn of klachten hebben die op corona wijzen, blijven thuis.

Belangrijk bij deze vergaande versoepeling van de regels is dat leerlingen en personeel zich vaak zelf testen. (Bron: VO-raad)

> Bekijk hier de nieuwe beslisboom

—-

25 januari | Ook in 2022 duimregeling bij examens

Ook in dit examenjaar kunnen leerlingen gebruikmaken van een duimregeling. De invoering van de duimregeling betekent dat leerlingen die dat nodig hebben om te slagen, het resultaat van één vak niet mee hoeven te tellen bij het bepalen van de uitslag. Dit vak mag geen kernvak zijn. Ook geldt dat het volledige eindexamen van alle vakken (zowel het schoolexamen als het centraal examen) moet worden afgerond. Het resultaat van het betreffende vak telt dan niet mee in de uitslagbepaling (bijvoorbeeld bij de toepassing van de 5,5 regel) maar wordt wel zichtbaar gemaakt, door vermelding op de cijferlijst. Daarmee lijkt de regeling voor het examen 2022 in grote lijnen overeen te komen met de regeling in 2021. 

In december was al besloten tot het aanpassen van de examenregels in schooljaar 2021/2022. Zo kunnen ook dit schooljaar de (papieren) centrale examens voor de algemeen vormende vakken gespreid worden afgenomen. De al aangekondigde verlenging van de afnameperiode voor de digitale examens blijft van kracht. Ook krijgen leerlingen de mogelijkheid om een tweede vak te herkansen. Om de spreiding en twee herkansingen mogelijk te maken is wederom – naast een volwaardig tweede tijdvak – een derde tijdvak nodig. Daarnaast is besloten dat leerlingen het beroepsgerichte profielvak deels met een CSPE en deels met een schoolexamen afsluiten. (Bron: VO-raad)

—-

4 januari | Scholen na de kerstvakantie weer open

Gistermiddag heeft het kabinet besloten dat de scholen op maandag 10 januari weer open mogen. Hiermee gaan we weer terug naar de afspraken zoals deze door het kabinet op 26 november zijn afgekondigd.

Alle ouders/verzorgers en leerlingen hebben vandaag een brief per e-mail ontvangen waarin staat hoe we het onderwijs volgende week weer oppakken.

—-

19 december | VO-scholen ook grotendeels eerder dicht

Gisteravond heeft het kabinet besloten dat de scholen vanaf maandag 20 december tot en met zondag 9 januari 2022 voor bijna alle leerlingen dichtgaan. Voor het onderwijs aan de eindexamenkandidaten blijven de scholen open. De scholen blijven eveneens open voor de kwetsbare leerlingen.

Hoe ziet het onderwijs in week 51 (20-24 december) er uit? 
Alle ouders/verzorgers en leerlingen hebben hier per e-mail een brief over ontvangen. Hierin staat uitgelegd hoe wij het onderwijs per locatie deze week verzorgen.

—–

27 november | Nieuwe maatregelen

Tijdens de persconferentie van 26 november jl. zijn er nieuwe maatregelen afgekondigd. Als school zijn we erg blij dat we onze leerlingen op school mogen blijven ontvangen. Er gelden echter wel een aantal nieuwe/aangescherpte regels. Hieronder vatten we ze samen:

  • De leerlingen onderling hoeven geen afstand te houden, ook niet tot de docenten en ander personeel.
  • De leerling draagt een mondkapje wanneer hij/zij door school loopt. Laat uw kind een mondkapje meenemen vanuit thuis.
  • Heeft de leerling corona gerelateerd klachten, dan blijft hij/zij thuis.
  • Advies: gebruik 2 keer per week een zelftest. Deze kunnen de leerlingen ophalen bij de conciërges.

Alle voor het VO geldende maatregelen staan in deze afbeelding samengevat:

Bron: www.rijksoverheid.nl

—-

23 november | Nieuwe quarantaineregel

Tijdens de laatste persconferentie van 12 november jl. kondigde het kabinet een algemene maatregel
aan dat alle huisgenoten bij een besmetting in quarantaine moeten, ongeacht of ze gevaccineerd zijn of niet. Deze nieuwe quarantaineregel is op 19 november in gegaan. Een test op de vijfde dag kan de quarantaineperiode verkorten.

Wat betekent deze nieuwe maatregel?
Deze aangescherpte quarantainemaatregel heeft impact op het verzuim van zowel leerlingen als leraren. De kans is aanwezig dat er een situatie ontstaat waarbij hybride of volledig online onderwijs nodig zal zijn. Per locatie wordt per situatie bekeken welk maatwerk geboden kan worden om passende alternatieven toe te passen voor het creëren van een veilige leer- en werkomgeving. Informatie hierover volgt via de locatie waar je (zoon/dochter) onderwijs volgt.

Beslisboom
De nieuwe versie is in de maak en ligt momenteel bij het RIVM ter beoordeling (bron: www.boink.info). Zodra de nieuwste versie van de Beslisboom gepubliceerd is, is deze te vinden op onze website.

—-

12 november | Voorlichtingsavonden uitgesteld

In verband met de oplopende coronabesmettingen en de gevolgen daarvan, vinden we het als Mijnvolgendeschool.nl (samenwerkende VO-scholen uit Dokkum) niet passend en verantwoord om de voorlichtingsavonden te organiseren. We vinden de veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en medewerkers, maar ook van iedereen die onze scholen bezoekt van groot belang. Daarom hebben we besloten om -in ieder geval- de geplande voorlichtingsavonden van 16, 17 en 18 november uit te stellen.

We hopen later dit schooljaar alsnog ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen te kunnen ontvangen tijdens de Doedagen en het Open Huis, om je goed voor te bereiden op de schoolkeuze. Hierover communiceren we via onze website, Mijnvolgendeschool.nl én onze social media.