MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Externe contacten

Samenwerkingsverbanden
Dockinga College leidt geen geïsoleerd bestaan. De school is betrokken bij tal van netwerken en samenwerkingsverbanden op gemeentelijk, regionaal, provinciaal en landelijk niveau. Dit betreft zowel verbanden binnen VO, als verbanden met PO en MBO, HBO en WO, alsook verbanden in de regionale en provinciale samenleving. Heel belangrijk zijn de VO-raad, Fricolore, Samenwerkingsverband Fryslan-Noard (ondersteuning voor leerlingen in het kader van Passend Onderwijs), de Gouden Driehoek, het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Noordoost Fryslân (RPO), Kring Noord, ICT-Noord, Technet, Kennisnet en Verus (voorheen de Besturenraad).
Het VMBO onderhoudt nauwe contacten met ROC Friese Poort en het Friesland College. De overdracht verloopt volgens de overdrachtskalender. H/V onderhoudt contacten in het aansluitingsplatform VO-HO, neemt deel aan het gammanetwerk Noord-Nederland en heeft contacten met diverse faculteiten.

Regionale context
Bestuurlijk is Dockinga College actief betrokken bij een aantal regionale processen. De belangrijkste zijn: Al deze activiteiten zijn gericht op het vitaal houden van de regio en daarmee het vitaal houden van het voortgezet onderwijs in de regio.