MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Financiële zaken

WIS Collect
Voor de inning van de bijdragen en verstrekkingen maken we gebruik van de online omgeving WIS Collect. Door de facturen met WIS Collect aan u te sturen, kunt u deze facturen te allen tijde online inzien en betalen. Voor onze school wordt met WIS Collect het administratieve proces efficiënter en kunnen we u sneller van dienst zijn bij eventuele vragen. U als ouder / verzorger of deelnemer kan via WIS Collect de gepersonaliseerde factuur (excursies, vrijwillige bijdrage) afronden en betalen via iDEAL. U ontvangt dan een e-mail op uw bij ons geregistreerde e-mailadres waarbij u, zonder inloggen, terecht komt in uw persoonlijke WIS Collect omgeving. Hierin kan digitaal worden gekozen voor de vrijwillige ouderbijdragen en/of verstrekkingen. Vervolgens wordt er automatisch een factuur gegenereerd die u direct kunt betalen.
Wanneer de administratie van de school een factuur voor u heeft klaargezet in WIS Collect ontvangt u een e-mail. Deze e-mail is voorzien van een beveiligde betaallink. Door op deze link te klikken, bent u direct ingelogd in uw persoonlijke betaalomgeving.
Mocht u vragen hebben over deze manier van werken of de inhoud van een toegestuurde factuur, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met de administratie van de school via:
Telefoon: 0519-229600
E-mail: schoolkosten@dockinga.nl

Kosten van excursies/werkweken en sparen werkweken
Kosten van excursies en werkweken worden apart in rekening gebracht. De school heeft een spaarsysteem voor de werkweken. Vanaf leerjaar 1 kan jaarlijks gespaard worden voor de werkweken. Deze reizen worden veelal gehouden in klas 3 / klas 5 (hv). Indien de ouder(s)/verzorger(s)/deelnemer(s) hiervoor jaarlijks tussen de € 100,- tot € 125,- spaart hoeven zij, wanneer de reizen plaatsvinden, niet in één keer een groot bedrag uit te geven. Aan het begin van ieder schooljaar wordt de ouder(s)/verzorger(s)/deelnemer(s) hierover nader geïnformeerd.

Overzicht activiteiten, excursies en werkweken 2019-2020.
 
Leermiddelen en ouderbijdragen
Onderwijs kost geld, veel geld. Gelukkig kennen we in Nederland een systeem, waarbij de overheid flink bijdraagt aan de bekostiging van het onderwijs. Dat geldt ook voor de bekostiging van schoolboeken. Dat betekent voor VO-leerlingen dat zij 'gratis' schoolboeken in bruikleen krijgen van de school. Om er voor te zorgen dat de betreffende rijkssubsidie de jaarlijkse uitgaven voor boeken blijft dekken, is het erg belangrijk dat de boeken met zorg worden behandeld. De school stelt de leerlingen daarom verplicht om alle verstrekte boeken direct na ontvangst te kaften met stevig kaftpapier. De school vraagt geen waarborgsom voor boeken.
De in- en uitlevering van boeken is uitbesteed aan VanDijk te Kampen. Aan het einde van het cursusjaar wordt aangegeven welke boeken weer moeten worden ingeleverd. Ingeval van vermissing of beschadiging van boeken kan VanDijk de leerling daarvoor een boete opleggen.
 
Aanschaf leermiddelen
Onderstaande leermiddelen worden niet door het Rijk bekostigd, maar worden aanbevolen, dan wel zijn nodig voor het onderwijs. Voor de lessen lichamelijke oefening is via de school een L.O.-shirt verkrijgbaar voor een bedrag van € 15,-. Het shirt draagt het Dockinga-embleem en wordt aanbevolen met het oog op hygiëne en veiligheid. Korte broeken en schoenen kunnen niet via de school worden aangeschaft. Jongens en meisjes dragen een effen korte broek. Voor meisjes kan een effen legging ook. Schoenzolen bij de lessen LO mogen niet afgeven. In sommige afdelingen van de vmbo-VAKschool moeten leerlingen in klas 3 zelf een gereedschapset hebben. De school zorgt ervoor dat het gereedschap tegen een sterk gereduceerde prijs kan worden aangeschaft. Daarvoor gelden de volgende prijzen:
Gereedschapset PIE (incl. stofjas en veiligheidsschoenen)     € 150,-
Gereedschapset BWI                                                                € 250,- Het Dockinga College heeft gekozen voor de Casio FX-82 EX, omdat deze rekenmachine alle functies bezit die leerlingen nodig hebben.
Leerlingen van de bovenbouw havo/vwo hebben (naast de Casio fx-82 EX) voor het vak wiskunde een grafische rekenmachine nodig. Het Dockinga College heeft gekozen voor de Casio FX-CG50.
N.B. Alle leerlingen hebben vanaf de eerste les in de brugklas en in de gehele verdere schoolperiode een rekenmachine nodig voor verschillende vakken. De leerlingen met het vak Latijn in de afd. havo/vwo bovenbouw hebben het volgende woordenboek nodig: Vertaalwoordenboek Latijn ISBNnr. 9789089641229.
 
Vrijwillige ouderbijdragen
Het Dockinga College vraagt voor elke leerling een vrijwillige ouderbijdrage van € 50,- per schooljaar.
Daaruit worden de volgende kosten gedekt: Deze bijdrage wordt gevraagd om de kosten te kunnen dekken die gemoeid zijn met de organisatie van kerst- en paasvieringen, voor de aanschaf van de 'Oase' (het materiaal dat gebruikt wordt bij dagopeningen), materiaal voor lessen Godsdienst en andere zaken die voortvloeien uit het Christelijk karakter van de school. Wij vragen daarvoor een bijdrage van de ouders van € 20,- per leerling. Deze bijdrage wordt gevraagd voor activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Deze activiteiten zijn per onderwijseenheid en per jaar verschillend. Het betreft o.a. sportevenementen, thema- en projectdagen, Sinterklaasvieringen, introductiedagen en theatervoorstellingen. Wij vragen daarvoor een bijdrage van de ouders van € 20,- per leerling.
De entreegelden voor o.a. klassenavonden worden ter plekke afgerekend. Om te voorkomen dat eigendommen van leerlingen zoekraken, krijgen alle leerlingen aan het begin van het cursusjaar een kluisje toegewezen. We vragen hiervoor een bijdrage van de ouders van € 10,- per leerling. De sleutel moet bij het verlaten van de school worden ingeleverd. Bij het niet inleveren van de sleutel is € 10,- verschuldigd, alsmede bij het opnieuw verstrekken van een sleutel door bijvoorbeeld zoekraken.

De vrijwillige bijdragen voor identiteit en sport,- en culturele activiteiten kunnen desgewenst mee genomen worden als aftrekbare giften bij de aangifte inkomstenbelasting. De vereniging, waar de school van uitgaat, is namelijk een zogenaamde ANBI-instelling. Deze vereniging staat bij de Belastingdienst ingeschreven onder nummer 9881803. De tenaamstelling is: ‘Vereniging voor Chr. V.O. in N.O. Friesland’.
Uiteraard is een hogere bijdrage (gift) zeer welkom. Deze vrijwillige ouderbijdragen staat geheel los van het lidmaatschap van de vereniging
 
Software en andere ICT-gerelateerde producten
Leerlingen en hun ouders kunnen bij Slim.nl terecht voor onderwijskorting op software en andere ICT-gerelateerde producten, omdat de school dit voor hen heeft geregeld: in de licentieovereen­komsten die de school afsluit voor de software die op de instelling wordt gebruikt, zijn ook afspraken gemaakt over het gebruik van die software door leerlingen en medewerkers op hun computer thuis. De school heeft dit ‘recht op thuisgebruik’ vaak zelfs al geheel of gedeeltelijk voor hen betaald.
 
Tegemoetkomingen
Er zijn regelingen om huishouden met een laag inkomen tegemoet te komen in de schoolkosten. Meer informatie kunt u vinden op www.leergeld.nl of meld u aan bij www.kindpakket.nl.
 
Kindgebonden budget
Sommige ouders komen in aanmerking voor een extra tegemoetkoming in de kosten voor kinderen tot 18 jaar: het kindgebonden budget. Het bestaat naast de kinderbijslag. Ouders die voor het kindgebonden budget in aanmerking komen, krijgen vanzelf bericht van de Belastingdienst. De Belastingdienst betaalt het kindgebonden budget uit. Meer informatie over het kindgebonden budget kunt u vinden op de website van de belastingdienst/toeslagen.