Dockinga College besteedt aandacht aan eenzaamheid onder jongeren

DOKKUM – Afgelopen donderdag brachten alle vierdejaarsleerlingen van het Dockinga College een bezoek aan theatervoorstelling ‘WAT DE F*CK IS GELUK’ in Theater Sense te Dokkum, als onderdeel van de ‘Kom Erbij Maand’ van de gemeente Noardeast Fryslân. Het doel van dit theaterbezoek is het bespreekbaar maken van eenzaamheid onder jongeren.

Kom Erbij Maand

Ieder jaar besteedt de gemeente Noardeast Fryslân aandacht aan het thema eenzaamheid in de landelijke ‘Kom Erbij Maand’. In deze maand worden er allerlei activiteiten georganiseerd die raakvlakken met dit thema hebben. De gemeente merkt dat eenzaamheid en mentale gezondheid momenteel grote issues onder jongeren zijn. Daarom vraagt ze dit jaar extra aandacht voor eenzaamheid onder jongeren. Theatervoorstelling ‘WAT DE F*CK IS GELUK’ sluit hierbij aan en verbeeldt het thema. Zodoende benaderde de gemeente, de scholen van het Dockinga Collega met een aanbod om de voorstelling bij te wonen. Hiermee hoopt de gemeente bij te dragen aan de preventie van eenzaamheid en de taboe hieromtrent te verbreken.

WAT DE F*CK IS GELUK

De muziektheatervoorstelling gaat over dochter Piep die haar somberheid verbergt. Soms zingt ze als een waterval en gaan de remmen los. De moeder, een energiek dansende vrouw, wil haar dochter laten vliegen – wat meestal niet lukt. Vader is niet zo van de emoties, hij is druk met zijn computers en gitaren. Zo zoekt elk gezinslid naar de woorden en het ritme om zich te uiten. Uiteindelijk is de conclusie: praat over somberheid en eenzaamheid, want zwijgen is geen oplossing. In een tijd waarin veel jongeren en jong volwassenen kampen met somberheid is deze voorstelling een verademing.

Bespreekbaar maken

Het Dockinga College laat weten dit thema zeer belangrijk te vinden, omdat er wordt gemerkt dat ook eigen leerlingen kampen met depressies en somberheid. ,,Dit kan leiden tot eenzaamheid, onbegrip en verdriet. Zeker als er niet over gesproken kan worden. Juist daarom hebben we ervoor gekozen om mee te werken aan deze theatervoorstelling. We willen het bespreekbaar maken”, aldus Dikkie Alkema, directeur Dockinga College.  

Daarom maakte de school het voor al haar vierdejaarsleerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van alle leerjaren mogelijk om de theatervoorstelling in Theater Sense bij te wonen. De leerlingen bezochten de voorstelling ’s middags. In de avond werd de voorstelling nogmaals gespeeld voor ouders/verzorgers, docenten en jeugdhulpverleners. Wethouder Rommy Kempenaar van de gemeente Dantumadiel opende de avond.

Opbrengst

De reacties van de leerlingen waren wisselend van het stoere ‘het zegt mij niet zoveel’ tot ‘ik herken hier echt wel dingen uit’. De ouders/verzorgers waren daarentegen meer ontroerd, mogelijk doordat de setting voor de ouders/verzorgers wat intiemer was en in een kleinere kring plaatsvond. Daardoor kwam het theaterstuk nog meer binnen bij de toeschouwers. Ze herkenden hun kind in het stuk en vertelden openlijk over hun ervaringen. Anderen waren ontroerd en geraakt door de verschillende scenes en de wijze waarop diverse thema’s werden gebracht. Voor de ouders/verzorgers was het dan ook een meer dan passend stuk.

Kijk voor meer informatie op de website van Eigen Werk theaterteam