MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Groep 8-ers

OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE SCHOOL

Na de zomer ga je naar de middelbare school, en dat is best spannend! Je krijgt nieuwe klasgenootjes, nieuwe vakken en meer huiswerk. Met je klas ga je naast hard leren natuurlijk ook veel leuke dingen doen.
Het Dockinga College is een grote school, maar doordat de leerlingen verdeeld zijn over 4 locaties merk je dat eigenlijk niet. Voor alle niveaus kan je bij ons terecht; vmbo-VAKschool, vmbo-gt, havo en vwo (atheneum en gymnasium).

 

DOEDAGEN 2019
Ben je nieuwsgierig naar de lessen op het Dockinga College? Kom dan naar onze doemiddagen of proeflessen.
Je kunt dan kennismaken met verschillende vakken en lessen.
Ook je ouders zijn van harte welkom.

De data voor de Doedagen in 2019 zijn als volgt:
 
Locatie Datum Tijd
havo/vwo Dinsdag 15 januari 2019 13:30 - 15:30
vmbo-VAKschool Dinsdag 15 januari 2019 13:30 - 15:30
Ferwert Donderdag 17 januari 2019 13:30 - 15:30
vmbo-gt Woensdag 23 januari 2019 13:30 - 15:30
N.B.: Inschrijvingsdatum doemiddagen 2019 zijn nog niet bekend.

OPEN DAGEN 2019
Tijdens een Open Dag op het Dockinga College maak je kennis met onze school.

De data voor de Open dagen in 2019 zijn als volgt:
 
Locatie Datum Tijd
vmbo-VAKschool Dinsdag 29 januari 2019 18:30 - 21:00
Ferwert Woensdag 30 januari 2019 16:00 - 18:30
vmbo-gt Woensdag 30 januari 2019 18:30 - 21:00
havo/vwo Donderdag 31 januari 2019 18:30 - 21:00


Wat kun je verwachten op deze dag? 
Welkom met een drankje, rondleiding in kleine groepen, wandeling door de school,
leerzame activiteiten, gesprekken met docenten, gesprekken met leerlingen,
een kijkje in de lokalen, de leerboeken inzien en naar huis met een leuke verrassing.
Kortom een informatieve en gezellige dag.

De keuze voor het vervolgonderwijs: Dockinga College natuurlijk!
Zit je in groep 8 en wil je graag naar havo/vwo op het Dockinga College? Of bent u als ouder/ verzorger op zoek naar een goede school voor uw kind?
Dockinga College werkt met de Friese Plaatsingswijzer. Op de website http://frieseplaatsingswijzer.nl/ is hier meer informatie over te vinden.

Het belangrijkste om te weten is dat de Cito-score of Drempeltest niet leidend is voor de toelating. De school kijkt naar het leerlingvolgsysteem van groep 6 t/m 8.
Staan er voor een vwo-aanmelding allemaal A's dan is toelating meestal geen probleem. Voor een havo-aanmelding zijn allemaal B's normaliter de ondergrens.
De Cito-score of Drempeltest kan als extra ondersteuning bij het advies gebruikt worden.

Als het advies van de meester of juf in groep 8 bekend is, begint de zoektocht naar een goede en leuke school. En dat is het Dockinga College! Praat ook eens met leerlingen die hier al zitten en hun ouders/ verzorgers. De goede zorg om de leerlingen en de duidelijke structuur zorgen voor een veilige school. En daar zijn we trots op!
 

Locaties

VMBO/HAVO/VWO FERWERT

Op de locatie Ferwert bieden wij alle bovenstaande typen onderwijs aan, maar dan alleen in de onderbouw. Examen kan alleen gedaan worden in de theoretische leerweg van het VMBO. Ook deze opleiding biedt een uitstekende aansluiting op het MBO en de betere leerlingen hebben heel goede kansen om met hun diploma daarna op een andere HAVO-afdeling door te leren.

lees meer

VMBO VAK DOKKUM

Op de VAKschool worden de beroepsgerichte leerwegen (basis en kader) breed aangeboden met veel praktijkgerichte lessen en een uitstekende aansluiting op het MBO. Waar nodig krijgen leerlingen Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO).

lees meer

VMBO GT DOKKUM

Op VMBO-GT worden de theoretische en de gemengde leerweg van het VMBO aangeboden. Beide bieden ook een uitstekende aansluiting op het MBO en de theoretische leerweg biedt voor de betere leerlingen ook heel goede kansen om op onze HAVO-afdeling door te leren. Waar nodig krijgen leerlingen Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO).

lees meer

HAVO/VWO DOKKUM

Op HAVO bieden wij alle profielen aan met een ruime keuze in vakken die passen bij wat je kunt, wat je wilt en waar je belangstelling naar uit gaat. Het HAVO-diploma biedt je kansen in het HBO. Op het VWO bieden wij niet alleen het Atheneum, maar ook het Gymnasium aan. Voor beide ook een ruime keuze in vakken die passen bij wat je kunt, wat je wilt en waar je belangstelling naar uit gaat. Het VWO-diploma biedt je kansen op een academische studie aan een universiteit.

lees meer