Disco klas 1 en 2

Door Corona hebben we 2 jaar lang geen disco kunnen houden. Gelukkig dat we tegenwoordig weer veel meer kunnen organiseren. Hierdoor hebben we op vrijdag 13 oktober en vrijdag 4 november eindelijk weer een disco-avond gehad voor de eerste en de tweede klassen. Bij beide klassen was het een groot succes. Zowel bij klas 1 als bij klas 2 was de opkomst groot.

Nadat de DJ de muziek op volume 10 had gezet, de rookmachine zijn werk deed en de lichten door de zitkuil flikkerden, kwamen de voetjes van de vloer. Het thema bij de tweede klas was “Night at the Oscar’s”. Vele leerlingen kwamen mooi uitgedost over de rode loper. Ook waren sommige aanwezige docenten te zien in een andere outfit dan hun dagelijkse kleding.

Halverwege de avond was er een quiz over filmweetjes. Hier konden de leerlingen een heuse beker mee winnen. Er werden ook nog prijzen uitgereikt voor beste outfit. Om 22.00 uur ging de muziek uit en gingen de lichten weer.

Toen de leerlingen eenmaal waren vertrokken, hebben de aanwezige docenten, samen met de leerlingenraad, de troep weer opgeruimd en alles weer netjes gemaakt. Zonder de leerlingenraad was deze avond niet mogelijk geweest. Bedankt!