Dockinga-leerlingen 4 vwo doen mee aan de wereldwijde reken- en wiskundewedstrijd

Gisteren namen 22 vierdejaarsleerlingen vwo van het Dockinga College deel aan W4Kangoeroe: de wereldwijde reken- en wiskundewedstrijd. Het doel hiervan is om leerlingen te laten ervaren dat wiskunde (en rekenen) leuk en uitdagend kan zijn. De wedstrijd in Nederland is een initiatief van Stichting Wiskunde Kangoeroe.

Over W4Kangoeroe

De W4Kangoeroe-wedstrijd wordt jaarlijks in maart georganiseerd en trekt vele deelnemers aan. Leerlingen van over de hele wereld maken nagenoeg dezelfde opgaven op hetzelfde moment; en dat is uniek! In Nederland nemen jaarlijks 140.000 leerlingen van 2350 scholen aan de wedstrijd deel. De wedstrijd is geschikt voor leerlingen vanaf groep 3 van de basisschool tot en met leerlingen van 6 vwo van het voortgezet onderwijs en hbo-/wo-studenten. Er bestaan zes verschillende versies: wizFun, wizKID, wizSMART, wizBRAIn, wizPROF en wizExpert. De leerlingen van het Dockinga College deden mee aan wizPROF; de wedstrijd voor klas 3 vwo, 4 en 5 havo/vwo en 6 vwo.

Tijdens de wedstrijd kregen de leerlingen 75 minuten de tijd om dertig verrassende multiplechoicevraagstukken te beantwoorden, die stuk voor stuk een vonkje creativiteit en een flits van inzicht vroegen.

Prijzen

Voor iedere deelnemer is er een aandenken en een certificaat op naam. Stichting Wiskunde Kangoeroe deelt echter ook individuele prijzen uit. De beste drie leerlingen van elke categorie krijgen een medaille en een prijs uitgereikt en de nummers 4 t/m 10 van elke categorie ontvangen een diploma. Voor de winnaars is er een hoofdprijs. Wat deze prijs is, is nog onbekend.

Daarnaast wordt 300X een (half-)jaarabonnement op een tijdschrift naar keuze beschikbaar gesteld (National Georgraphic Junior, Quest, Quest Junior of Pythagoras). De beste leerlingen van wizPROF worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Wiskunde Olympiade.

Leerlingen motiveren voor wiskunde

Het Dockinga College doet mee om haar leerlingen extra voor het vak wiskunde te motiveren en om de leerlingen te laten ervaren dat wiskunde leuk en uitdagend kan zijn. ‘Bovendien is het een leuke activiteit buiten de gewone lessen om’, meent Núria Granyó, docent Wiskunde op het Dockinga College.

Meer weten over W4Kangoeroe? Kijk op: www.w4kangoeroe.nl