Infomarkt infra en groen

Vorig week donderdagmiddag was op locatie havo/vwo een voorlichtingsmarkt over infra en groen. Diverse bedrijven lieten samen met hbo- en mbo-leerlingen aan leerlingen van havo/vwo en vmbo zien wat er allemaal te doen is in deze beide branches. ,,En dat is heel wat. Veel meer dan ik dacht”, reageerde een van de leerlingen na afloop.

Bij de infomarkt was een drietal ondernemingen om de leerlingen van alles en nog wat te vertellen over hun werkzaamheden. WMR uit Rinsumageast en Gebr. Folkertsma uit Ginnum deden hun verhaal over de veelzijdigheid van de grond-, weg- en waterbouw en milieu- en slooptechniek. SG Groen Groep uit Dokkum gaf een inkijkje in onder meer de talrijke hoveniersactiviteiten en het ontwerpen en onderhouden van groenprojecten en tuinen.

Op de voorlichtingsmarkt kwamen leerlingen van Dalton Dokkum en het Dockinga College langs om kennis te maken met infra en groen. ,,In Noordoost-Friesland is geen onderwijs in deze sectoren”,  aldus André Beeksma van de brancheorganisaties bouw, infra en groen. ,,Dan is het mooi dat we op deze manier de leerlingen er tóch mee in aanraking kunnen laten komen.”

,,De bedrijven zitten te springen om personeel”, weet Beeksma. ,,Het is zaak om aandacht te geven aan ons vakgebied. Er is werk zat, ook voor hbo’ers.” Vanuit dat oogpunt was er ook een NHL-student civiele techniek present in Dokkum.

Daarnaast waren de mbo-opleidingen Friese Poort Drachten en Aeres Leeuwarden met studenten vertegenwoordigd op de Parklaan. De organisatie Samen FIKS (infra en groen) verleende eveneens haar medewerking aan het event dat onder prachtige nazomerse omstandigheden plaatsvond.

Om het technisch onderwijs onder de aandacht van leerlingen te brengen en de jeugd enthousiast te maken voor techniek en technologie loopt momenteel het project Sterk Techniekonderwijs Noordoost-Friesland (STO-NOF). De voorlichtingsmarkt vormde ook een onderdeel van STO-NOF. De meeste leerlingen die een visite aan de kraampjes brachten, toonden zich enthousiast over de happening. ,,Dit is leuk. Techniek is ook meer dan de bouw alleen”, stelde een knaap over de veelzijdigheid.

De bedrijven die naar de Parklaan kwamen, toonden zich eveneens positief over het concept van de voorlichtingsmarkt. ,,Het is een goede zaak om de jeugd even te triggeren. We hebben behoefte aan jonge mensen”, zei één van de infra-ondernemers. Een collega wees ook op het ‘nijpende tekort aan vaklieden’. ,,Dat geldt op elk gebied; bij de uitvoering, de calculatie en de voorbereiding.”

Sfeerbeelden van de Infomarkt