Leerlingen Dockinga College adviseren gemeente Noardeast-Fryslân over energietransitie

DOKKUM – Vandaag sloten de klassen 4 havo en 5 vwo van het Dockinga College het Energieproject van de vakken aardrijkskunde en economie af met een presentatie in de IJsherberg te Dokkum. In de jury zaten opdrachtgever Rebecca Slijver – wethouder Duurzaamheid & Energietransitie bij de gemeente Noardeast-Fryslân, raadsleden, leden van lokale energiecoöperaties en begeleiders van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN). Het Energieproject is geïnitieerd door IVN Natuureducatie.

Energieproject

In de afgelopen maanden werkten de vierde- en vijfdeklassers van de havo en het vwo bij de vakken aardrijkskunde en economie, in opdracht van wethouder Rebecca Slijver aan het Energieproject. Dit project had als doel om de leerlingen bewust te maken van het eigen duurzame gedrag en om oplossingen voor de energietransitie in Noardeast-Fryslân op te halen.

“Van dit project hebben de leerlingen veel geleerd. Ze zijn onder andere veel te weten gekomen over de energietransitie. En over hun eigen energiegebruik. Daarvoor kregen ze een dongle mee naar huis om te kijken hoeveel energie bijvoorbeeld een vaatwasser verbruikt of hoeveel het opladen van hun laptop of mobiele telefoon kost. Duurzaamheid begint namelijk bij jezelf”, aldus Coos Poortman, docent economie aan het Dockinga College. “Ook leren samenwerken was een van de leerpunten. Ze hebben een echt marktonderzoek verricht naar hoe je de doelgroep op de juiste manier bereikt en hoe je zorgt voor bewustwording van deze belangrijke ontwikkeling. Maar ook welke rol energiecoöperaties hierin kunnen spelen. Op basis van de onderzoeksresultaten kwamen de leerlingen als ‘adviesbureaus’ tot een advies voor de gemeente Noardeast-Fryslân.”

Pitches

De eindpresentaties vonden plaats in de IJsherberg te Dokkum. Elk groepje leerlingen verzorgde een presentatie voor een vakjury, bestaande uit wethouder Rebecca Slijver, raadsleden, leden van lokale energiecoöperaties en begeleiders van het IVN Natuureducatie. De jury en wethouder lieten na afloop weten onder de indruk te zijn van de kwaliteit en professionaliteit van de presentaties. Vooral het idee van bureau WMP advies (Waarom Morgen Pas) om de monumentale windmolens in Dokkum en omstreken te voorzien van een molen energiesysteem (MES) om stroom op te wekken verraste de jury.

IVN  

IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) is een organisatie die zich richt op natuureducatie en natuurbeleving. IVN maakt het voor scholen en leerkrachten makkelijk en leuk om met natuureducatie aan de slag te gaan, zowel in de klas als daarbuiten. Hiermee wil het instituut milieubewust gedrag bij jongeren stimuleren.

Item Omrop Fryslân: Fryslân Hjoed (vanaf minuut 9:09)