Project Skjin Wetter

Elk jaar gaan mevrouw van der Wal en meneer van der Meer met de tweede klassen op pad om de omgeving schoon te maken. Meneer van der Meer doet dit al suppend over het water in en om Dokkum. Mevrouw van der Wal gaat met een ploeg de wijk in. In en rond de omgeving van het Harddraverspark werden meerdere vuilniszakken gevuld met ‘verloren’ materialen. Ook zijn er een paar aan het magneetvissen geweest en dat leverde een mooie vondst op.