Suppen voor Skjin Wetter

Op 6, 7 en 8 oktober hebben vijf klassen met leerlingen van havo/vwo meegedaan aan de opruimactie Skjin Wetter.  De leerlingen hebben al “suppend” de wateren in en rond Dokkum schoongemaakt in drie dagen tijd. Spijkers, blikjes, flesjes en andere rommel werd allemaal uit de sloten en grachten gevist. Ook was er een “landploeg” die zwerfafval op de vaste wal hebben opgeruimd.  Wethouder Jelle Boerema en Wetterskip bestuurder Jan van Weperen verzorgden het startschot voor deze actie. 

Het Dockinga College doet ook mee aan de educatie theaterlessen die gaan over schoon water (Escape from Water). Op deze manier wordt het belang van educatie en de educatieve samenwerking tussen het Wetterskip, de FMF (Friese Milieu Federatie) en het Dockinga College benadrukt.

VIDEO RTV-NOF: Scholieren vissen afval uit water voor Skjin Wetter