Waar komen de nieuwe leerlingen vandaan?

Op donderdag 1 februari was er op het Dockinga College havo/vwo, zowel op de bovenbouw als op de onderbouw, een open dag. Nadat er twee jaren voorbij zijn gegaan waarin wij geen open dag konden organiseren, kon iedereen nu weer met zijn ouders langs komen. De opkomst was dan ook groot.

Er waren in totaal 150 programmaboekjes gedrukt, met daarin de looproute voor de leerlingen en een overzicht van welk vak in welk lokaal werd gegeven. Zo konden ze kennis maken met biologie, waar een proefje klaar stond voor ze om aan te tonen of er wel genoeg amandelspijs in een gevulde koek zat, bij wiskunde moesten de leerlingen twee opgaven oplossen om kans te maken op een rekenmachine die in de onderbouw wordt gebruikt. Bij aardrijkskunde werd aan de leerlingen gevraagd waar ze vandaan kwamen. Daarbij moesten ze een stickertje plakken op de straat in Dokkum waar ze wonen of een stickertje op de kaart van Friesland als ze van buiten Dokkum komen. Hieronder de foto’s met de kaarten en de stickers.

Zo is te zien dat er best veel leerlingen buiten Dokkum wonen. Ook enkele leerlingen komen van de eilanden en er is er eentje die ‘nóg niet in Fryslan woont, maar er wel aan komt!’ Die heeft er gelukkig zin in en zullen we, net als alle andere nieuwe leerlingen, van harte welkom heten.