MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Ledenvergadering 20 juni 2019

Agenda en bijlagen ALV 20 juni 2019

1. Agenda ALV 20 juni 2019
2. Notulen ledenvergadering 26 februari 2019
3. Jaarstukken 2018 (incl. controleverklaring onafhankelijke accountant)
4. Ledenbulletin - mei 2019