Instromen

Plaatsing van leerlingen in andere leerjaren dan de 1ste

Voor toelating tot een andere klas dan de brugklas kun je contact opnemen met het centrale adres voor de leerling administratie, te bereiken via telefoonnummer 0519-229600. De medewerker leerling administratie wijst je verder de weg.

Aanmeldformulieren instroom

Download de aanmeldformulieren 2021-2022 hiernaast.

Schoolboeken bestellen

Voor de schoolboeken werken wij samen met VanDijk. > Lees hier meer over het bestellen van boeken.

Toelatingsbeleid

Het Dockinga College heeft beschreven hoe wij omgaan met instroom en plaatsing van leerlingen. Onze manier van werken is te lezen in het toelatingsbeleid.