Instromen

Plaatsing van leerlingen in andere leerjaren dan de 1ste

Voor toelating tot een andere klas dan de brugklas tijdens het schooljaar, kun je contact opnemen met het centrale adres voor de leerlingadministratie, te bereiken via telefoonnummer 0519-229600. De medewerker leerlingadministratie wijst je verder de weg.

Aanmeldformulieren instroom

Kies hieronder de formulieren die passen bij de leerweg waarvoor je je wilt aanmelden. Als je kiest voor 3 vmbo-kaderberoepsgericht, 4 havo of 4 vwo, willen we ook graag weten voor welke vakken je gaat kiezen. Dit kun je aangeven op de formulieren vakkenpakketkeuze (invulbaar pdf-bestand):

  1. Aanmeldformulier instroom vmbo/havo/vwo
  2. Vakkenpakketkeuze 3 vmbo-kaderberoepsgericht (vmbo-VAKschool)1
  3. Vakkenpakketkeuze 4 havo
  4. Vakkenpakketkeuze 4 vwo

1Let op: de klassen 3 basis en kader BWI (Bouwen, Wonen & Interieuw), PIE (Produceren, Installeren en Energie), ZW (Zorg en Welzijn) en EO (Economie en Ondernemen) zitten dit schooljaar (2023/2024) vol!

Aanvullende formulieren – kies hier het formulier wat past bij de leerweg waarvoor je je wilt aanmelden – in te vullen door de school van herkomst:

Al deze bovenstaande formulieren zijn invulbare pdf-bestanden, welke via OSO overgedragen kunnen worden.

1Let op: de klassen 3 basis en kader BWI (Bouwen, Wonen & Interieuw), PIE (Produceren, Installeren en Energie), ZW (Zorg en Welzijn) en EO (Economie en Ondernemen) zitten dit schooljaar (2023/2024) vol!

Schoolboeken bestellen

Voor de schoolboeken werken wij samen met VanDijk. > Lees hier meer over het bestellen van boeken.

Toelatingsbeleid

Het Dockinga College heeft beschreven hoe wij omgaan met instroom en plaatsing van leerlingen. Onze manier van werken is te lezen in het toelatingsbeleid.