Leerlingenstatuut

De wet schrijft voor dat iedere school de rechten en plichten van leerlingen vastlegt in een leerlingenstatuut. Ook het Dockinga College heeft een leerlingenstatuut. Een inkijkexemplaar ligt bij de conciërges. Op deze pagina is het statuut ook de downloaden.

Binnenkort publiceren wij hier ons vernieuwde leerlingenstatuut 2021-2022.