Leerlingenstatuut

De wet schrijft voor dat iedere school de rechten en plichten van leerlingen vastlegt in een leerlingenstatuut. Ook het Dockinga College heeft een leerlingenstatuut.

Bekijk hier het leerlingenstatuut 2023-2025.