Pesten


Dockinga College wil een veilige school zijn voor haar leerlingen. Helaas is dit niet altijd vanzelfsprekend. Als er wordt gepest kan het voor een leerling niet meer veilig voelen.

Veilige leeromgeving

Wij besteden actief aandacht aan een veilige leer- en leefomgeving. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is een pestprotocol waarin duidelijk staat aangegeven hoe we pestgedrag willen aanpakken en waar mogelijk voorkomen. Coaches, docenten en andere medewerkers spelen daarbij een belangrijke rol. Ook is het belangrijk dat ouders hierbij betrokken worden, zowel bij het signaleren als bij de aanpak.

Wanneer je als ouders merkt dat je zoon/dochter (mogelijk) wordt gepest, neem dan contact op met de mentor. De mentor onderneemt zelf actie en kan eventueel de hulp inroepen van een teamleider of de leerlingbegeleider. Ouders worden op de hoogte gehouden over de situatie en waar mogelijk ook betrokken bij de te ondernemen acties.

Binnenkort publiceren wij hier ons vernieuwde pestprotocol