Vakanties

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2023-2024

Goede Vrijdag29 maart 2024
Tweede Paasdag1 april 2024
Meivakantie27 april t/m 12 mei 2024
Koningsdag27 april 2024 (in meivakantie)
Bevrijdingsdag5 mei 2024 (in meivakantie)
Hemelvaart9 mei + 10 mei 2024 (in meivakantie)
Tweede Pinksterdag20 mei 2024
Laatste dag voor zomervakantie**19 juli 2024
Zomervakantie20 juli t/m 1 september 2024

* Dit geldt niet voor de leerlingen van de vmbo-VAKschool (zie informatie in oudernieuwsbrief).
** Deze dagen zijn voor het personeel werkdagen en voor leerlingen vrije dagen.

Wijzigingen onder voorbehoud.

—-

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2024-2025

Herfstvakantie26 oktober t/m 3 november 2024
Kerstvakantie21 december 2024 t/m 5 januari 2025
Voorjaarsvakantie15 februari t/m 23 februari 2025
Goede vrijdag18 april 2025
Tweede Paasdag21 april 2025
Meivakantie22 april t/m 4 mei 2025
Bevrijdingsdag5 mei 2025
Koningsdag27 april 2025 (in de meivakantie)
Hemelvaart29 mei 2025
Dag na Hemelvaart30 mei 2025
Tweede Pinksterdag9 juni 2025
Zomervakantie12 juli t/m 24 augustus 2025

Extra vrije dagen

1e maandag na de zomervakantie*2 september 2024
Dag van de medewerker* 4 oktober 2024
Laatste dag voor de zomervakantie*11 juli 2025

* Deze dagen zijn voor het personeel werkdagen en voor leerlingen vrije dagen

Wijzigingen onder voorbehoud.

Bijzonder verlof

In de Leerplichtwet staat dat kinderen de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over de uitzonderingen en bijbehorende regels.

Een verzoek voor bijzonder verlof kan schriftelijk worden aangevraagd bij de teamleider van de desbetreffende school.
> Ga naar de aanvraagformulieren verlof