Vakanties

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2023-2024

Eerste maandag na zomervakantie*4 september 2023
Herfstvakantie21 oktober t/m 29 oktober 2023
Kerstvakantie23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie17 februari t/m 25 februari 2024
Goede Vrijdag29 maart 2024
Tweede Paasdag1 april 2024
Meivakantie27 april t/m 12 mei 2024
Koningsdag27 april 2024 (in meivakantie)
Bevrijdingsdag5 mei 2024 (in meivakantie)
Hemelvaart9 mei + 10 mei 2024 (in meivakantie)
Tweede Pinksterdag20 mei 2024
Laatste dag voor zomervakantie**19 juli 2024
Zomervakantie20 juli t/m 1 september 2024

* Dit geldt niet voor de leerlingen van de vmbo-VAKschool (zie informatie in oudernieuwsbrief).
** Deze dagen zijn voor het personeel werkdagen en voor leerlingen vrije dagen.

Wijzigingen onder voorbehoud.

—-

Bijzonder verlof

In de Leerplichtwet staat dat kinderen de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over de uitzonderingen en bijbehorende regels.

Een verzoek voor bijzonder verlof kan schriftelijk worden aangevraagd bij de teamleider van de desbetreffende school.
> Ga naar de aanvraagformulieren verlof