Vakanties

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2021 – 2022

Herfstvakantie16 oktober t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie19 februari t/m 27 februari 2022
Goede vrijdag15 april 2022
Tweede Paasdag18 april 2022
Koningsdag27 april 2022
Meivakantie23 april t/m 8 mei 2022 (incl. Bevrijdingsdag)
Hemelvaart26 mei + 27 mei 2022 (roostervrije dag)
Tweede Pinksterdag6 juni 2022
Zomervakantie16 juli t/m 28 augustus 2022
Wijzigingen onder voorbehoud. Er kunnen nog enkele dagen worden toegevoegd i.v.m. zomervakantiespreiding. Dit zal via de locaties altijd tijdig worden aangekondigd.

Bijzonder verlof

In de Leerplichtwet staat dat kinderen de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over de uitzonderingen en bijbehorende regels.

Een verzoek voor bijzonder verlof kan schriftelijk worden aangevraagd bij de teamleider van de locatie.
> Ga naar de aanvraagformulieren verlof