Vakanties

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie15 oktober t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie24 december t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie25 februari t/m 5 maart 2023
Tweede Paasdag10 april 2023
Koningsdag27 april 2023
Meivakantie22 april t/m 7 mei 2023 (incl. Bevrijdingsdag)
Hemelvaart18 mei + 19 mei 2023 (roostervrije dag)
Tweede Pinksterdag29 mei 2023
Zomervakantie22 juli t/m 3 september 2023
Wijzigingen onder voorbehoud.

—-

Bijzonder verlof

In de Leerplichtwet staat dat kinderen de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over de uitzonderingen en bijbehorende regels.

Een verzoek voor bijzonder verlof kan schriftelijk worden aangevraagd bij de teamleider van de locatie.
> Ga naar de aanvraagformulieren verlof