Gymnasium

Het gymnasium is een opleiding geschikt voor leerlingen met een vwo-advies en die interesse hebben in talen en culturen.

De route naar het gymnasium

Er zijn drie verschillende routes naar het gymnasium:

  1. Je gaat na groep 8 meteen naar klas 1 gymnasium.
  2. Je kiest voor de combinatie DCQuest en gymnasium.
  3. Je start in een reguliere brugklas havo/vwo.

De lessen Latijn starten halverwege het schooljaar. Daardoor kan elke leerling in klas 1 halverwege het schooljaar nog besluiten om gymnasium te doen. Leerlingen uit DCQuest en de reguliere brugklas volgen samen met leerlingen uit klas 1 gymnasium de lessen Latijn. Aan het einde van het eerste schooljaar krijgt elke leerling een advies. Krijg jij het advies om door te gaan met het gymnasium, dan kun je vanaf klas 2 de lessen Latijn en Grieks volgen.

“Non scholae sed vitae discimus | Je leert niet voor school, maar voor het leven”

Wat heb je aan Latijn en Grieks?

Door het bestuderen van de Griekse teksten en cultuur leer je nadenken over de verbanden tussen vroeger en nu. Je leert hoe de Grieken bijvoorbeeld dachten over leven en dood, de democratie en vreemdelingen en hoe wij daar nu tegenover staan. Ook ga je begrijpen waarom in de beeldende kunst en de literatuur veel dingen zijn zoals ze zijn. Kennis van het Grieks helpt je veel bij het lezen van moeilijke teksten in andere talen, die je voor je plezier of voor je werk moet lezen en begrijpen. Ook ontdek je gebouwen – misschien wel in je eigen stad – die een beetje op een Griekse tempel lijken. Of je herkent een Griekse mythe in een film die je ziet of een boek dat je leest. Wist je bijvoorbeeld dat Nikè de godin van de overwinning was? Het is leuk wanneer je al dit soort dingen kunt herkennen. Daarom is Grieks een vak dat voor iedereen interessant is.

Kennis van het Latijn helpt je bij het leren van andere talen, die vaak uit het Latijn zijn ontstaan. Denk maar aan het Frans, Spaans of Italiaans. Verder leer je bij Latijn goed na te denken en nauwkeurig te werken. Je moet immers goed kijken naar naamvallen en zinsopbouw. Bovendien is de kennis van het Latijn nuttig bij veel studies op de universiteit. In veel richtingen (geneeskunde, recht en biologie) worden ook Latijnse termen gebruikt. Daarnaast heb je aan de kennis van Latijn ook veel bij natuurlijk talenstudies, cultuurstudies en filosofie. Een gymnasiumdiploma is niet verplicht voor het volgen van een vervolgopleiding in één van deze richtingen, het kan je wel enorm helpen.

Activiteiten

Voor de gymnasiumleerlingen worden er allerlei activiteiten georganiseerd. In de onderbouw ga je bijvoorbeeld naar themapark Archeon of naar Xanten. In de bovenbouw ga je op werkweek naar Rome. De gymnasiumleerlingen organiseren ook zelf activiteiten. Zo is er een gymnasiumdag: dit is een dag waarop je geen lessen volgt, maar allerlei leuke activiteiten doet met de gymnasiasten uit klas 1 t/m 6. Ook worden er lezingen en filmmiddagen georganiseerd en doen onze leerlingen mee aan de jaarlijkse pubquiz en vertaalwedstrijd Latijn en Grieks in Leek.

Tot slot: je kunt de keuze voor het gymnasium nú maken. Het is een leuke en uitdagende opleiding. Mocht je twijfelen of je het wel aankunt? Probeer het dan gerust. Je kunt immers maar één keer in je leven deze keuze maken. Lukt het niet, dan laat je Latijn en Grieks vallen en ga je naar het atheneum. Dat is helemaal niet erg: je hebt het in ieder geval geprobeerd. De vraag is dus eigenlijk: Waarom zou je het niet doen? Wij heten je graag van harte welkom bij ons op het gymnasium!

“Quidquid discis, tibi discis | Alles wat je leert, leer je voor jezelf”