Ondersteuning

De ondersteuning van onze leerlingen vinden wij heel belangrijk.

Extra steuntje in de rug

Wij bieden ondersteuning aan leerlingen die een (extra) ondersteuningsbehoefte hebben. Dat kan op het gebied van dyslexie zijn of op het gebied van huiswerk- en vakbegeleiding. We gaan met de leerling in gesprek om te achterhalen wat we kunnen betekenen. Voor leerlingen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken op gebied van zelfvertrouwen, bieden we de cursus zelfvertrouwen aan. Hier leren ze allerhande praktische zaken om sterker in hun schoenen te staan.

Schoolmaatschappelijk werk

Het Dockinga College heeft een eigen, aan school verbonden, schoolmaatschappelijk werker. Onze zorgfunctionaris School en Gezin biedt de mogelijkheid om in gesprek te gaan over allerhande zaken waar de jongere mee zit. Als het even tegenzit of als het thuis niet zo lekker loopt of op school, in de privésfeer of onder vrienden en/of klasgenoten: er kan altijd over gesproken worden en meegedacht worden met de jongere over de aanpak en mogelijke oplossing.

DC+

DC+ is een ruimte in de school waar maatwerkondersteuning wordt geboden aan havo- en vwo- leerlingen. DC+ is een rustige en prettige ruimte binnen de school waar leerlingen kunnen werken en tot rust kunnen komen in een gezellige huiselijke sfeer. De ruimte heeft huiswerkplekken en er is mogelijkheid voor het voeren van voortgangs- en begeleidingsgesprekken. Het team van DC+ bestaat uit twee zorgcoördinatoren/pedagogisch medewerkers, twee onderwijsassistenten en twee stagiaires HBO pedagogiek.

DC+ wil passende onderwijs- en ondersteuningstrajecten realiseren voor de leerlingen van havo/vwo. De expertise is er met name op het gebied van hoogbegaafde leerlingen en autistische leerlingen (ASS) die problemen ervaren met leren en/of de schoolgang

> Lees meer over de begeleiding die het Dockinga College biedt.