Ouders

In het voortgezet onderwijs hebben veel scholen een ouderraad, zo ook alle scholen van het Dockinga College. Elke school heeft een eigen ouderraad.

Een ouderraad is geen wettelijke basis. Iedere school mag een eigen invulling geven aan de werkwijze van de raad. In een ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar en de schoolleiding.

Ouderraad havo/vwo

De ouderraad voor havo/vwo onder- en bovenbouw behartigt de belangen van leerlingen en hun ouders en wil daarmee de betrokkenheid van ouders bij de school bevorderen. Enkele voorbeelden daarvan:

  • meedenken met het dagelijks bestuur over het te volgen beleid van de school;
  • de school advies te geven (gevraagd of ongevraagd);
  • meedenken over onderwijskundige ontwikkelingen (bijvoorbeeld docentenschaarste, lesuren);
  • het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, studiereizen en schoolfeesten.

Om de twee maanden wordt er vergaderd. Bij de vergadering is de directie aanwezig.

Nieuwe leden altijd welkom!

Ieder jaar zijn er leden die afscheid nemen. Om weer op volle sterkte te komen zijn er ook weer enkele enthousiaste leden nodig. Op de ouderavond van de brugklas geven wij altijd een presentatie. Wie helpt ons als nieuw lid? Mogen wij op je rekenen? 

Samenstelling

De ouderraad havo/vwo bestaat momenteel uit:

  • Sape Bloem 
  • Joke Haisma
  • Tamara Banga
  • Mark Nicolai 
  • Berend Leegsma 

Contact

Heb je vragen of wil je zelf deelnemen aan de ouderraad, dan nodigen we je van harte uit om contact met ons op te nemen: ouderraad.hv@dockinga.nl.