Onderwijs

Op locatie vmbo-gt bieden wij leerlingen een brede theoretische opleiding die hen voorbereidt op een vervolgopleiding op het hoogste niveau van het MBO of een vervolg op de HAVO. Vmbo staat voor: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en GT staat voor: Gemengd Theoretisch.

Onderbouw

Op vmbo-gt worden leerlingen in de eerste twee leerjaren nauwgezet gevolgd met het oog op tijdige doorstroming naar het juiste niveau. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar prestaties, maar leerlingen kunnen ook ontdekken waar zij goed in zijn en wat bij hen past.

Bovenbouw

In de bovenbouw kan er worden gekozen tussen de Theoretische leerweg (TL) of voor de Gemengde Leerweg (GL). In de Gemengde Leerweg wordt één theoretisch vak ingeruild voor een beroepsgericht vak. Leerlingen volgen dit vak vier lesuren per week op de locatie vmbo-VAKschool.

Profielen Gemengde Leerweg

De profielenvakken in de Gemengde Leerweg zijn Economie en Ondernemen (E&O), Zorg en welzijn (Z&W), Bouwen/wonen/interieur (BWI) en Produceren/installeren/energie (PIE). Deze profielen bieden een uitstekende uitstroommogelijkheid naar de diverse profielen in het MBO op zowel niveau 3 als 4.