Onderwijs

Op het Dockinga College vmbo-gt bieden wij leerlingen een brede theoretische opleiding die hen voorbereidt op een vervolgopleiding op het hoogste niveau van het MBO of een vervolg op de HAVO. Vmbo staat voor: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en GT staat voor: Gemengd Theoretisch.

Onderbouw

Op vmbo-gt worden leerlingen in de eerste twee leerjaren nauwgezet gevolgd met het oog op tijdige doorstroming naar het juiste niveau. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar prestaties, maar leerlingen kunnen ook ontdekken waar zij goed in zijn en wat bij hen past.

Bovenbouw

In de bovenbouw kan er gekozen worden tussen twee leerwegen: de Gemengde Leerweg (GL) of de Theoretische Leerweg (TL). De keuze voor één van beide leerwegen maak je aan het einde van leerjaar 2. Je volgt deze leerweg dan vanaf leerjaar 3 t/m het examen in leerjaar 4. Je volgt dit praktijkvak vier lesuren in de week.

(Beroepsgericht) Praktijkvak

Zowel in de Gemengde Leerweg als in de Theoretische Leerweg volg je een praktijkvak in leerjaar 3 en 4. De keuze voor dit praktijkvak maak je aan het einde van leerjaar 3. Je volgt dit praktijkvak vanaf leerjaar 3 t/m het examen in leerjaar 4.

Voor de Gemengde Leerweg kun je kiezen uit de beroepsgerichte praktijkvakken Media, Vormgeving & Ondernemen (E&O), Zorg & Welzijn (Z&W), Bouwen, Wonen & Interieur (BWI) en Produceren, Installeren & Energie (PIE). Deze vakken worden uitgevoerd op de locatie van de vmbo-VAKschool (Birdaarderstraatweg 125a Dokkum)

Het praktijkvak voor de Theoretische Leerweg is Technologie & Toepassing (T&T). Dit vak wordt uitgevoerd op Dockinga College vmbo-gt.