Onderwijs

Op de vmbo-VAKschool worden leerlingen opgeleid om na vier jaar te kunnen starten met een mbo-opleiding. De vmbo-VAKschool biedt twee leerwegen aan:

  • vmbo basisberoepsgerichte leerweg
  • vmbo kaderberoepsgerichte leerweg

Meer informatie hierover is hier te vinden.

Onderwijs onderbouw

De onderbouw van de vmbo-VAKschool kent twee soorten klassen:

  • klassen die niet meer dan 24 leerlingen tellen en waarbij nog geen onderscheid gemaakt wordt tussen de basisberoepsgerichte- of kaderberoepsgerichte leerweg.
  • klassen die een kleine groepsgrootte hebben: maximaal 15 leerlingen. Hierin zitten leerlingen met een leerwegondersteuning (LWOO) indicatie. Deze klassen hebben een aangepaste lessentabel. Er ligt iets meer accent op praktijkvakken. In eerstgenoemde klassen kunnen ook een aantal leerlingen zitten die recht hebben op LWOO. Uiteindelijk stromen alle leerlingen na leerjaar 1 door naar de basisberoepsgerichte leerweg òf naar de kaderberoepsgerichte leerweg.

Onderwijs bovenbouw vmbo-profielen

Aan het einde van het tweede jaar van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg kiest iedere leerling een profiel. Leerlingen krijgen in jaar 3 en 4 circa 12 uur per week les in het gekozen profiel.

Er is keuze uit vier profielen:

  • Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)
  • Produceren, Installeren & Energie (PIE)
  • Zorg & Welzijn (ZW)
  • Economie & Ondernemen (E&O)