Plusdocument

Op de vmbo-VAKschool kunnen leerlingen een Plusdocument opbouwen. In dit document staat een overzicht van activiteiten die leerlingen hebben gedaan naast het reguliere lesprogramma. Denk aan deelnemen aan de schoolmusical of host zijn tijdens het Open Huis. Naast dat het superleuk is om aan deze activiteiten deel te nemen, zien steeds meer vervolgopleidingen het Plusdocument als een soort curriculum vitae (cv). Een mooi extraatje dus!

Wat houdt het Plusdocument in?
Het Plusdocument is de verzameling van aspecten van brede vorming. Het is geen portfolio (instrument), certificaat (bewijs) of LOB-dossier (dossier), maar een document dat laat zien hoe de leerling zich naast het cognitieve programma – waarvan het diploma en de cijferlijst de weergave zijn – heeft ontwikkeld. Het Plusdocument daagt leerlingen uit om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Bij brede vorming gaat het om:

  • cognitieve prestaties;
  • maatschappelijke toerusting;
  • persoonlijke ontwikkeling.

Welke activiteiten vallen onder het Plusdocument?
Om het Plusdocument te vullen, kies je voor activiteiten die buiten het reguliere lesprogramma vallen. Denk aan deelnemen aan de schoolband (muziek), theater, verdieping in een moderne vreemde taal of (buiten)schoolse activiteiten zoals zitting nemen in de leerlingenraad of host zijn bij een Open Huis. Je kunt elk leerjaar opnieuw deelnemen aan activiteiten om zo jouw Plusdocument op te bouwen en uit te breiden. Het complete Plusdocument krijg je mee met je diploma.

Het Plusdocument kan de volgende categorieën bevatten:

  • cognitieve extra’s (AVO verdieping, cursussen);
  • talenten en bijzondere prestaties (sport, creativiteit, muziek, etc.);
  • Persoonlijke ontwikkeling (leiderschap, maatschappelijke betrokkenheid, leerlingenraad, etc.);
  • competenties en vaardigheden (21st century skills en competenties in de beroepssector zoals host, visagist, kapper of kok).

Wie beoordeelt de leerlingen?
De coach houdt bij welke activiteiten er door welke leerlingen worden gedaan en is in het bezit van beoordelingsformulieren. De coach bepaalt, in samenspraak met de leerling en opdrachtgever, of de activiteit past binnen de kaders van het Plusdocument. De leerlingen nemen hierin zelf het initiatief of worden door de coach gevraagd om activiteiten binnen en buiten de school uit te voeren. Wanneer een leerling activiteiten verricht bij een externe opdrachtgever, is er een handtekening van de opdrachtgever vereist. De teamleider van de VAKschool beoordeelt uiteindelijk of aan de voorwaarden van het Plusdocument is voldaan en geeft een akkoord.

Meer weten? Bekijk de video van de VO-raad