Ouders

In het voortgezet onderwijs hebben veel scholen een ouderraad, zo ook de scholen van het Dockinga College.

Een ouderraad is geen wettelijke basis. Iedere school mag een eigen invulling geven aan de werkwijze van de raad. In een ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar en de schoolleiding.

Ouderraad vmbo-VAKschool

De ouderraad van de vmbo-VAKschool wil als klankbord functioneren tussen de ouders en de school en meer participeren bij activiteiten in de school.

Samenstelling

De leden van de ouderraad zijn:

 • Esther Renkema
 • Renny Wielenga
 • Inez Nijboer-Mellink
 • Margriet Buursma
 • Elly Dijk
 • Elna Gruintjes
 • Joke Spriensma
 • Ytje Dijkman

Vergaderingen

De ouderraad komt vier keer per jaar bij elkaar. Samen met de directeur of de teamleider worden onderwerpen besproken als:

 • Wat speelt er op school?
 • Welke activiteiten zijn er en waar kan de ouderraad een rol in spelen?
 • Het jaarplan.

Tijdens de bijeenkomsten wordt ook een specifiek onderwerp nader toegelicht door de directie.
 
Eén keer per jaar is ook een algemene ouderavond. Op deze avond komen alle ouderraden van het Dockinga College samen om te praten over het onderwijsklimaat binnen de scholengemeenschap.

Contact 

Heb je vragen of wil je zelf deelnemen aan de ouderraad, dan nodigen we je van harte uit om contact met ons op te nemen: ouderraadvmbo-vakschool@dockinga.nl.