Ouders

De ouderraad van de vmbo VAKschool bestaat uit enthousiaste ouders/verzorgers die zich betrokken voelen bij het onderwijs. Als ouderraad behartigen we de belangen van alle ouders/ verzorgers. Een goede samenwerking tussen school en ouders/verzorgers is bevorderlijk voor de kwaliteit van het onderwijs en het welzijn van onze kinderen.

We denken graag mee en adviseren waar gewenst over de gang van zaken op school. We zijn een klankbord voor de schoolleiding als het gaat om ontwikkelingen in het onderwijs en voorzieningen voor de leerlingen van de vmbo VAKschool.

De ouderraad komt minimaal vier keer per jaar samen waarbij de school vertegenwoordigd wordt door de directeur en/of een teamleider. Elk jaar organiseren we een informatieve ouderavond. Denk aan onderwerpen als gedrag, opvoeden, social media, etc.

Samenstelling

De leden van de ouderraad zijn:

  • Joke Spriensma
  • Esther Renkema
  • Renny Wielenga
  • Petra Postma
  • Ytje Dijkman
  • Elly Dijk
  • Inez Nijboer- Mellink
  • Akkelien Groen

Contact

Heeft u vragen of wilt u zelf deelnemen aan de ouderraad? Dan nodigen we u van harte uit om contact met ons op te nemen via ouderraadvmbo-vakschool@dockinga.nl