MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad is een overlegorgaan met instemmings- of adviesbevoegdheden over zaken die op bestuursniveau worden behandeld. Tijdens de ouderspreekuren kan er veelal met een MR-lid gesproken worden. Ook kunnen ouders MR-leden benaderen met vragen of opmerkingen. 

Mededelingen over het werk van de MR worden behalve aan het personeel ook aan ouder- en leerlingenraden bekendgemaakt.

Leden Medezeggenschapsraad

De leden van de MR zijn ouders, leerlingen, docenten en een OOP'er (Onderwijs Ondersteunend Personeel).
De voorzitter van de MR is dhr. Wybe Jacobi en de secretaris is dhr. Sander Westra.

Personeel:
Dhr. S. Westra, mevr. Y. Stellema, dhr. T. Wilman, dhr. W.T. Jacobi, mevr. A. Nauta, mevr. W. Greijdanus en dhr. M. Klont.

Ouders:
Mevr. I. Halma-Post, mevr. A. Bilker en mevr. T. Procée

Leerlingen:
Rania al Jassem, Stefan Boekema en Rensje Adema.

Vergaderdata 2020-2021

De geplande vergaderdata van de MR voor het schooljaar 2020-2021 zijn:

Documenten van de MR

Binnenkort publiceren we hier de documenten van de MR.