MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is een overlegorgaan met instemmings- of adviesbevoegdheden over zaken die op bestuursniveau worden behandeld.
Mededelingen over het werk van de MR worden behalve aan het personeel ook aan ouder- en leerlingenraden bekendgemaakt.

De Medezeggenschapsraad telt zestien leden: 4 ouders, 4 leerlingen, 1 lid van het Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) en 7 docenten. Tijdens de ouderspreekuren kan er veelal met een MR-lid gesproken worden. Ook kunnen ouders MR-leden benaderen met vragen of opmerkingen.
De voorzitter en secretaris van de medezeggenschapsraad zijn: Dhr. drs. D.H. v.d. Galiën (voorzitter) en dhr. drs. M.E. Pietersen (secretaris).

Documenten van de MR

(volgt)