MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is een overlegorgaan met instemmings- of adviesbevoegdheden over zaken die op bestuursniveau worden behandeld.
Mededelingen over het werk van de MR worden behalve aan het personeel ook aan ouder- en leerlingenraden bekendgemaakt.

De Medezeggenschapsraad telt zestien leden: 4 ouders, 4 leerlingen, 1 lid van het Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) en 7 docenten. Tijdens de ouderspreekuren kan er veelal met een MR-lid gesproken worden. Ook kunnen ouders MR-leden benaderen met vragen of opmerkingen.
De voorzitter en secretaris van de medezeggenschapsraad zijn: mw. F.H. Reitsma - voorzitter a.i. en dhr. S. Westra - secretaris a.i.

Documenten van de MR

(volgt)