MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Missie en Visie

Dockinga College is een Christelijke Scholengemeenschap. In de missie en visie geeft de school aan dat zij vanuit een christelijke levensovertuiging goed voortgezet onderwijs wil aanbieden. Dat is uitgewerkt in de visie en concreet vertaald in het onderwijsconcept van de school: WIJ GELOVEN IN TALENTEN!

In onze visie is het perspectief van de hoop leidend: op alle niveaus willen wij ons richten op de kansen en niet op de bedreigingen. Op pedagogisch niveau betekent dat een positieve benadering van alle leerlingen en duidelijkheid over wat wij goed gedrag vinden. Op didactisch niveau betekent dat vooral geloven in talenten en die talenten maximaal helpen ontplooien. Op personeelsgebied betekent het geloven in de talenten van het personeel en die talenten maximaal inzetten en ontplooien. Op maatschappelijk gebied betekent het elkaar en leerlingen helpen de kansen te zien en die maximaal te benutten.

Missie
Dockinga College wil een gemeenschap zijn met een herkenbare christelijke identiteit en wil zorgen voor goed voortgezet onderwijs.

Visie
Dat betekent voor Dockinga College:
a. onderwijs dat gegeven wordt vanuit een christelijke visie op mens en samenleving waardoor leerlingen worden opgevoed, opgeleid en begeleid in een sfeer van respect en aandacht voor elkaar en in het perspectief van de hoop voor henzelf en de wereld om ons heen;
b. onderwijs waarin leerlingen een opvatting over het goede wordt aangeboden en voorgeleefd en waarin hen ruimte gegeven wordt te oefenen in het omgaan met eigen verantwoordelijkheid;
c. onderwijs waarin de kansen en de talenten van leerlingen uitgangspunt zijn in het leerproces; leerlingen worden uitgedaagd hun talenten te ontplooien, worden verleid tot ontdekken en leren, worden begeleid op weg naar vervolgopleiding en volwassenheid;
d. onderwijs dat gegeven wordt in een gemeenschap waarin iedereen, leerlingen en medewerkers, oog heeft voor elkaar.