MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

<< Terug

Doorstroom tussen Fricolore-scholen voor Voortgezet Onderwijs

28 januari 2019 Algemeen

Fricolore is de regionale vereniging van christelijke schoolbesturen. Door sterke groei en beperkte huisvestingscapaciteit heeft één van de Fricolore-scholen, CSG Comenius in Leeuwarden, in het voorjaar van 2018 het besluit genomen geen zij-instroom in havo 4 en vwo 4 en 5 toe te laten op de locatie Mariënburg. Dit had (onbedoelde) gevolgen voor leerlingen en scholen in de regio rond Leeuwarden. 

CSG Comenius heeft in goed overleg met de andere Fricolore-scholen in de regio, besloten deze stop nu op te heffen. Dat betekent dat dit voorjaar en in de komende jaren weer zij-instroom in de bovenbouw van CSG Comenius mogelijk is. Zie de schoolwebsite voor de voorwaarden.  

De afspraak tussen de betrokken scholen, CSG Comenius, CSG Liudger, CSG Anna Maria van Schurman en het Dockinga College luidt: als een leerling van een van onze scholen wil overstappen naar een andere, dan is dat mogelijk. Uiteraard als aan de toelatingseisen is voldaan. 

Leerlingen kunnen op onze scholen rekenen op goede doorstroommogelijkheden, want er is inhoudelijk geregeld contact.

De bestuurders van de betrokken scholen

--

Wilt u meer informatie? Ivo Omlo, directeur van het Dockinga College, directie@dockinga.nl, 0519-229619 of Annemarie Peeters-Veldman, teamleider Ferwert, vea@dockinga.nl, 06 21401076

Joost Visser, waarnemend bestuurder van CVO in Noord-Fryslân (o.a. CSG Comenius), j.visser@cvo-nf.nl, tel 058-2347670

NieuwsArchief

NieuwsArchief