MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

<< Terug

Geslaagden vmbo theoretisch

14 juni 2018 Locatie VMBO-GT

Hieronder leest u de namen van de geslaagde examenkandidaten van locatie vmbo theoretisch.
Het betreft de uitslag van het 1e tijdvak.

 
Iedereen van harte gefeliciteerd!

Sanne van Amersfoort, Dokkum (cum laude)
Britt Ammersken, Dokkum
Rick Bergsma, Dokkum
Demi van der Bij, Dokkum
Bram de Boer, Burdaard
Paul de Boer, Dokkum
Tekla Boom, Dokkum
Jenny Bos, Dokkum
Meinsina Boscha, Anjum
Johannes Buikema, Dokkum
Diogo Cachão Batalha, Dokkum
Swannette Cuperus, Oosternijkerk
Esther Dijkstra, Oosternijkerk
Jorben Dijkstra, Dokkum
Lisanne van Duinen, Holwerd
Willem Feenstra, Dokkum
Iza van der Gang, Dokkum
Linda Groen, Dokkum
Xander Groeneveld, Dokkum
Anna Groenia, Paesens
Simon Haagsma, Dokkum
Tessa Haaksma, Dokkum
Rick van der Harst, Dokkum
Jeldou van der Heide, Dokkum
Rienk Heidstra, Dokkum
Arnold Hiemstra, Sibrandahus
Danny Hiemstra, Marrum
Sjoerd Hietkamp, Dokkum
Patrick Hoekstra, Dokkum
Jannes Doede Hofman, Dokkum
Mees Iedema, Hantumeruitburen
Alie Jellema, Ee
Nils Jorritsma, Dokkum
Patrick Kingma, Dokkum
Wessel Kingma, Burdaard
Hidde Knijff, Raard
Rick Koenen, Dokkum
Janna van der Kooi, Ternaard
Chantal Koonstra, Dokkum
Thymo Koopmans, Wierum
Sytse Koree, Anjum
Sil van der Land, Aalsum
Tjitske van der Linden, Ternaard
Ager van der Meulen, Hiaure
Sandra Mulder, Dokkum
Beis Nišic, Dokkum
Hilde Nutma, Wetsens
Meike Pebesma, Dokkum
Amanda Post, Wierum
Durkje Lotte Post, Paesens
Ronald Post, Wierum
Esther Procee, Dokkum
Jesmer Raap, Dokkum
Julia Ringnalda, Dokkum
Arjen Schregardus, Lioessens
Julia Sijtsma, Dokkum
Lidewij Sijtsma, Ternaard
Quinty Sinia, Dokkum
Jan Berend Sipma, Lioessens
Mervin Snip, Hiaure
Christine Spijksma, Morra
Luuk Steenbeeke, Burdaard
Tjitske Stienstra, Holwerd
Anna Reinouw Tibma, Ee
Sytze Tijtsma, Anjum
Lusilla van der Veen, Nes (D)
Marye van der Veen, Holwerd
Myla Verra, Dokkum
Durk Visser, Paesens
Jurjen Visser, Oosternijkerk
Selena Visser, Nes (D)
Tineke Visser, Paesens
Anna Pytsje Waaksma, Ternaard
Lisa Westra, Dokkum
Eva Willebrands, Dokkum
Paula Wissmann, Dokkum
Pieter van der Woude, Hantumeruitburen
Erik Zijlstra, Ternaard
Erik Zuidema, Dokkum

NieuwsArchief

NieuwsArchief