Examens en overgangsnormen

Het Dockinga College heeft een examenbureau en een examencommissie, om ervoor te zorgen dat de
examinering aan de wettelijke eisen voldoet en dat de procedures worden nageleefd. De examencommissie werkt vanuit het vier ogen principe, zodat er systematisch controles zijn op het proces van uitvoering.

De examencommissie heeft de volgende taken en bevoegdheden:

  1. Het borgen van de kwaliteit van de schoolexaminering (procesmatig, inhoudelijk,
    passend bij de visie van de school en passend bij het afsluitende karakter van het
    schoolexamen).
  2. Het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om schoolexamens te beoordelen en vast
    te stellen.

Examenreglement

Elke school heeft een eigen examenreglement, welke hier te downloaden is: