Havo

Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs, ook wel voorbereidend hbo genoemd, en duurt 5 jaar. Na de havo kun je doorstuderen op bijvoorbeeld het hbo of doorleren in de vijfde klas van het vwo. Je start in klas 1 in een brugklas havo/vwo (havo, atheneum en gymnasium), daarna stroom je door naar het niveau wat bij jou past (afhankelijk van de leerroute die je kiest). Op Dockinga College havo/vwo kun je namelijk kiezen tussen twee manieren van leren: regulier en DCQuest.

Regulier
De reguliere leerroute is de normale leerroute; je start in klas 1 en stroomt daarna door naar het niveau wat bij je past (2 havo, 2 atheneum of 2 gymnasium). De reguliere leerroute is iets voor jou als je het prettig vindt om door de docent begeleid en gestuurd te worden in het leren en bij het maken van huiswerk. Bij het samenstellen van de klassen kijken we goed naar waar je woont, zo kun je zoveel mogelijk samen naar school fietsen! Meer over de reguliere onderwijsroute lees je op deze huidige pagina.

DCQuest
DCQuest staat voor Dockinga College Quest (DCQuest/DCQ) en is een manier van leren op de havo, het atheneum en gymnasium. DCQuest vraagt van jou een onderzoekende houding, een nieuwsgierige blik en zelfstandigheid. Je wordt iets minder gestuurd door een docent, zoals bij de reguliere onderwijsroute. Een ander verschil is dat DCQuest een verlengde brugklas kent. Dit wil zeggen dat je in tegenstelling tot de reguliere leerroute, pas na klas 2 op niveau zit (bijvoorbeeld 3 havo of 3 atheneum). Bij het gymnasium zit je met DCQ al wel na klas 1 op het beoogde niveau. Wil je hier meer over weten? Kijk dan op deze pagina.

Onderbouw en bovenbouw

Onderbouw

Het eerste jaar start je samen met je nieuwe klasgenoten met het vormen van een fijne klas. Goed nieuws: je zal niet alleen je klasgenoten veel zien maar ook alle andere brugklassers die in hetzelfde gebouw zitten als jij. We gaan aan de slag met het leren plannen en leren en je ontdekt wie je bent en waar jouw talenten liggen. In leerjaar 3 maak je een keuze voor een profiel en vakkenpakket.

 

bovenbouw

Op de bovenbouw bieden wij leerlingen een volwaardige pakketkeuze aan. Je kunt in leerjaar 3 kiezen uit vier profielen:

 • Cultuur en Maatschappij (C&M)
 • Economie en Maatschappij (E&M)
 • Natuur en Gezondheid (N&G)
 • Natuur en Techniek (N&T)

Dat we met deze profielen een volwaardige pakketkeuze aanbieden, is uniek in Dokkum en omgeving! Je kunt zelfs een dubbelprofiel kiezen, of een extra vak.

Welk profiel je kiest, hangt af van de vervolgstudie die je wilt gaan doen. Samen met de coach en/of de decaan maak je een juiste profielkeuze.

Versneld examen doen of vakken afronden op een hoger niveau
Leerlingen die in een bepaald vak uitblinken, kunnen dat vak versneld afronden (vervroegd examen doen) of het vak op een hoger niveau afronden (Engels op vwo-niveau bijvoorbeeld en de rest van de vakken op havoniveau). Er komt dan een extra aantekening op je diploma te staan. Ook kun je voor Duits een Goethe-certificaat behalen waarbij je voordeel kunt hebben op een aantal opleidingen. We bieden ook kunstvakken en Fries als examenvakken aan.

BSM
Onze school biedt als een van de weinigen BSM op de havo aan. Dat staat voor Sport, Bewegen en Maatschappij. Dit vak gaan verder dan alleen LO (lichamelijke opvoeding). Bij BSM leer je dat de wereld groter is dan alleen je eigen wereld. De kern van BSM is in het leren: bewegen, kiezen, arrangeren en begeleiden in bewegingssituaties. Het is een leervak in beweging. Onze leerlingen begeleiden en verzorgen onder andere de sportdagen in het basisonderwijs en allerlei sportieve bezigheden in Dokkum en omgeving. De maatschappij is dichtbij!

 

Activiteiten

Het hele jaar door worden er diverse activiteiten georganiseerd:

 • Sportactiviteiten (voetbal, volleybal, basketbal, etc.)
 • Schoolfeesten (disco- en gala-avond)
 • Watersport
 • Klassenactiviteiten
 • Spetterend afscheid examenleerlingen
 • Werkweken (een reis om naar uit te kijken!)

 

 


Waarom kiezen voor Dockinga College havo/vwo?

We hebben een uniek aanbod in de regio en daar zijn we trots op! Hieronder volgen enkele voorbeelden:

 • we hebben een eigen debatingclub;
 • we bieden wetenschapsoriëntatie aan;
 • en we beschikken over de mooiste practicumlokalen op hoog niveau!


havo/vwo is de school met oog voor het individu