Havo

Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs, ook wel voorbereidend hbo genoemd. Want na de havo kun je doorstuderen op het hbo. Ook kun je met een havo-diploma doorstromen naar de vijfde klas van het vwo. De havo duurt 5 jaar.

Profielen

In de bovenbouw van de havo (leerjaar 3) kun je kiezen uit vier profielen:

  • Cultuur & Maatschappij
  • Economie & Maatschappij
  • Natuur & Gezondheid
  • Natuur & Techniek

Welk profiel je kiest, hangt af van de vervolgstudie die je wilt gaan doen. Samen met de coach en/of de decaan maak je een juiste profielkeuze.

havo is de school met oog voor het individu