Vmbo Basis en Kader

De letters vmbo staan voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Er valt veel te kiezen. Het vmbo duurt vier jaar en daarna kun je verder leren op het mbo (niveau 2, 3 of 4). De vmbo-VAKschool biedt twee leerwegen aan:

Basisberoepsgerichte leerweg
De basisberoepsgerichte leerweg is bedoeld voor praktisch ingestelde jongeren. Aan de hand van praktische vakken ontdek je wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Je krijgt 12 uur per week praktijkles en verder algemeen vormende (avo) vakken zoals Nederlands en Engels, rekenen en wiskunde, mens en maatschappij en kunst en cultuur. Het examen bestaat uit vier avo-vakken en een beroepsgericht profielvak. Met je diploma kun je doorstromen naar het mbo, niveau 2.

Kaderberoepsgerichte leerweg
De kaderberoepsgericht leerweg lijkt op de basisgeroepsgericht leerweg. Het is bedoeld voor jongeren die theoretische kennis opdoen door praktisch bezig te zijn. Je krijgt ook 12 uur per week praktijkles en daarnaast dezelfde avo-vakken als in vmbo-basis, alleen iets moeilijker. Het examen bestaat uit vier avo-vakken en een beroepsgericht profielvak. Met je diploma kun je doorstromen naar het mbo, niveau 3 en 4.

Onderbouw

De onderbouw van de vmbo-VAKschool kent twee soorten klassen:

  • klassen van maximaal 24 leerlingen, waarbij nog geen onderscheid gemaakt wordt tussen de basisberoepsgerichte- of kaderberoepsgerichte leerweg.
  • klassen van maximaal 15 leerlingen. Hierin zitten leerlingen met een leerwegondersteuningsindicatie (LWOO). Deze klassen hebben een aangepaste lessentabel. Er ligt in deze klas iets meer accent op praktijkvakken.

Uiteindelijk stromen alle leerlingen na leerjaar 1 door naar de basisberoepsgerichte leerweg òf naar de kaderberoepsgerichte leerweg.

Bovenbouw

Aan het einde van het tweede jaar van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg kiest iedere leerling een profiel. Leerlingen krijgen in jaar 3 en 4 circa 12 uur per week les in het gekozen profiel. Er is keuze uit vier profielen:

  • Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)
  • Produceren, Installeren & Energie (PIE)
  • Zorg & Welzijn (ZW)
  • Media, Vormgeving & Ondernemen (E&O)
Skills

Dit schooljaar (2023-2024) zijn we gestart met een nieuw vak: Skills. Bij dit vak draait het om jouw talent. Wat wil je graag leren? Waar ben je nieuwsgierig naar? Of waar ben je goed in en wil je graag laten zien? Blink uit in jouw talenten!

SKILLS LEERJAAR 1 & 2

Iedere leerling maakt een keuze voor een talentstroom. Dit volg je dan een halfjaar lang, twee lesuren per week. Je kunt kiezen uit sport en lifestyle/fitness, interieurontwerp en design, fotografie, de wereldkeuken, green skills, fashion en styling en gitaarspelen.

Tijdens het andere halfjaar werk je aan het verbeteren van jouw basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen en digitale geletterdheid. Want naast beter leren rekenen, lezen en schrijven, is het ook belangrijk dat je leert veilig en bewust gebruik te maken van digitale technieken. Daarmee bereiden we je voor op de ‘digitale’ toekomst; op school, bij een vervolgstudie, op het werk of in je verdere dagelijks leven.

SKILLS LEERJAAR 3 & 4

In jaar 3 werk je onder andere aan je digitale portfolio voor het vak Culturele en Kunstzinnige Vormgeving (CKV). En aan het verbeteren van je rekenvaardigheden. In klas 4 staat burgerschap centraal en rond je het vak af met een aantal lessen examentraining. Zo ga je goed voorbereid de eindexamens in!


De vmbo-VAKschool is de school voor doeners!