Vmbo Basis en Kader

De letters vmbo staan voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Er valt veel te kiezen. Het vmbo duurt vier jaar en daarna kun je verder leren op het mbo (niveau 2, 3 of 4). De vmbo-VAKschool biedt twee leerwegen aan:

Basisberoepsgerichte leerweg
De basisberoepsgerichte leerweg is bedoeld voor praktisch ingestelde jongeren. Aan de hand van praktische vakken ontdek je wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Je krijgt 12 uur per week praktijkles en verder algemeen vormende (avo) vakken zoals Nederlands en Engels, rekenen en wiskunde, mens en maatschappij en kunst en cultuur.
Het examen bestaat uit vier avo-vakken en een beroepsgericht profielvak. Met je diploma kun je doorstromen naar het mbo, niveau 2.

Kaderberoepsgerichte leerweg
De kaderberoepsgericht leerweg lijkt op de basisgeroepsgericht leerweg. Het is bedoeld voor jongeren die theoretische kennis opdoen door praktisch bezig te zijn. Je krijgt ook 12 uur per week praktijkles en daarnaast dezelfde avo-vakken als in vmbo-basis, alleen iets moeilijker.
Het examen bestaat uit vier avo-vakken en een beroepsgericht profielvak. Met je diploma kun je doorstromen naar het mbo, niveau 3 en 4.

PROFIELEN

Aan het eind van het tweede jaar van vmbo-basis en vmbo-kader ga je een profiel kiezen. Er zijn vier profielen:

  • Bouwen, Wonen & Interieur
  • Produceren, Installeren & Energie
  • Zorg & Welzijn
  • Economie & Ondernemen

LWOO

Waar nodig bieden wij je leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Dit betekent dat je in een kleinere klas komt (maximaal 15 leerlingen) met extra begeleiding.

De vmbo-VAKschool is de school voor doeners!