Vmbo gemengd en theoretisch

De letters vmbo staan voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Er valt veel te kiezen. Het vmbo duurt vier jaar en daarna kun je verder leren op het mbo of doorstromen naar de havo. De locatie vmbo-gt biedt twee leerwegen aan:

Gemengde leerweg
De gemengde leerweg is voor leerlingen die naast theorie ook nog graag praktisch bezig zijn. Naast de algemeen vormende (avo) vakken krijg je één praktijkvak. De gemengde leerweg start in leerjaar 3. Je doet examen in minimaal 6 vakken. Met je diploma kun je doorstromen naar het mbo niveau 4 of de havo.

Theoretische leerweg
In de theoretische leerweg krijg je alleen algemeen vormende theorievakken. De vakken zijn van hetzelfde niveau als de gemengde leerweg. De theoretische leerweg begint in leerjaar 3. Je doet in minimaal 6 vakken examen. Met je diploma kun je een vervolgopleiding kiezen in het mbo (niveau 4) of doorstromen naar de havo.

Profielen

Aan het eind van het tweede jaar ga je een profiel kiezen. Er zijn vier profielen:

  • Bouwen, Wonen & Interieur
  • Produceren, Installeren & Energie
  • Zorg & Welzijn
  • Economie & Ondernemen

vmbo-gt is een school van kansen!