Vmbo gemengd en theoretisch

De letters vmbo staan voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Bij Dockinga College vmbo-gt kun je kiezen uit twee leerwegen: de Gemengde Leerweg (GL) en de Theoretische Leerweg (TL). Aan het einde van leerjaar 2 kies je voor één van de twee leerwegen. Beide leerwegen hebben hetzelfde niveau en vanuit beide leerwegen kun je doorstromen naar niveau 4 op het mbo of naar de havo.

Gemengde leerweg (GL)
De gemengde leerweg is voor leerlingen die naast theoretisch ook graag praktisch bezig zijn. Naast de algemeen vormende vakken (avo) krijg je één beroepsgericht praktijkvak. Je kunt kiezen uit:

  • Produceren, Installeren & Energie (PIE)
  • Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)
  • Zorg & Welzijn (Z&W)
  • Media, Vormgeving & Ondernemen (E&O)

Theoretische leerweg (TL)
In de theoretische leerweg krijg je naast de algemeen vormende vakken ook een praktijkvak, namelijk: Technologie & Toepassing (T&T). Dit praktijkvak richt zich vooral op projecten en het vergroten van je onderzoeksvaardigheden.

De Theoretische Leerweg begint in leerjaar 3 en loopt door t/m het examen in leerjaar 4. Je doet dan eindexamen in minimaal 6 vakken. Met je diploma kun je een vervolgopleiding kiezen binnen het mbo (niveau 4) of doorstromen naar de havo.

Onderbouw

Op vmbo-gt worden leerlingen in de eerste twee leerjaren goed in de gaten gehouden, zodat ze zo snel mogelijk kunnen doorstromen naar het juiste niveau. We kijken niet alleen naar prestaties, maar laten ze ook vooral ontdekken waar ze talent voor hebben en wat bij hen past.

 

bovenbouw

Aan het einde van leerjaar 2 maak je een keuze tussen twee leerwegen: de Gemengde Leerweg (GL) of de Theoretische Leerweg (TL). Je volgt deze leerweg dan vanaf leerjaar 3 t/m het examen in leerjaar 4.

 

(BEROEPSGERICHT) PRAKTIJKVAK

Zowel in de Gemengde Leerweg als in de Theoretische Leerweg volg je een praktijkvak in leerjaar 3 en 4. De keuze voor dit praktijkvak maak je aan het einde van leerjaar 3. Je volgt dit praktijkvak vanaf leerjaar 3 t/m het examen in leerjaar 4. Je volgt dit praktijkvak vier lesuren in de week.

Voor de Gemengde Leerweg kun je kiezen uit de beroepsgerichte praktijkvakken:

  • Media, Vormgeving & Ondernemen (E&O)
  • Zorg & Welzijn (Z&W)
  • Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)
  • Produceren, Installeren & Energie (PIE)

Deze vakken worden uitgevoerd op de vmbo-VAKschool van het Dockinga College (Birdaarderstraatweg 125a Dokkum).

Het praktijkvak voor de Theoretische Leerweg is Technologie & Toepassing (T&T). Dit vak wordt uitgevoerd op Dockinga College vmbo-gt.

 

 


vmbo-gt is een school van kansen!