Vmbo gemengd en theoretisch

De letters vmbo staan voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Hierbinnen valt veel te kiezen. Bij Dockinga College vmbo-gt kun je kiezen uit twee leerwegen: de Gemengde Leerweg (GL) en de Theoretische Leerweg (TL). Aan het einde van leerjaar 2 kies je voor één van de twee leerwegen. Beide leerwegen hebben hetzelfde niveau en vanuit beide leerwegen kun je doorstromen naar niveau 4 op het mbo of naar de havo.

Gemengde leerweg (GL)
De gemengde leerweg is voor leerlingen die naast theoretisch ook graag praktisch bezig zijn. Naast de algemeen vormende vakken (avo) krijg je één beroepsgericht praktijkvak. Je kunt kiezen uit:

  • Produceren, Installeren & Energie (PIE)
  • Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)
  • Zorg & Welzijn (Z&W)
  • Economie & Ondernemen (E&O)

Theoretische leerweg (TL)
In de theoretische leerweg krijg je naast de algemeen vormende vakken ook een praktijkvak, namelijk: Technologie & Toepassing (T&T). Dit praktijkvak richt zich vooral op projecten en het vergroten van je onderzoeksvaardigheden.

De Theoretische Leerweg begint in leerjaar 3 en loopt door t/m het examen in leerjaar 4. Je doet dan eindexamen in minimaal 6 vakken. Met je diploma kun je een vervolgopleiding kiezen binnen het mbo (niveau 4) of doorstromen naar de havo.

vmbo-gt is een school van kansen!