Vwo

Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Op het vwo wordt je voorbereidt op een studie aan de universiteit. Het vwo duurt 6 jaar. Op het Dockinga College kun je kiezen uit atheneum of gymnasium. Er is geen niveauverschil tussen atheneum en gymnasium. Het enige verschil is dat je op het gymnasium een paar vakken extra krijgt: je gaat de talen Grieks en Latijn leren en je komt veel te weten over de geschiedenis en cultuur van de Grieken en de Romeinen. 

Profielen

In de bovenbouw van het vwo (leerjaar 3) kun je kiezen uit vier profielen:

  • Natuur & Techniek
  • Natuur & Gezondheid
  • Economie & Maatschappij
  • Cultuur & Maatschappij

Welk profiel je kiest, hangt af van de vervolgstudie die je wilt gaan doen. Samen met de coach en/of de decaan maak je een juiste profielkeuze.

havo/VWO IS DE SCHOOL MET OOG VOOR HET INDIVIDU!