Vwo

Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Op het vwo word je voorbereidt op een studie aan de universiteit. Het vwo duurt 6 jaar. Op het Dockinga College kun je kiezen uit atheneum of gymnasium. Er is geen niveauverschil tussen atheneum en gymnasium. Het enige verschil is dat je op het gymnasium een paar vakken extra krijgt: je gaat de talen Grieks en Latijn leren en je komt veel te weten over de geschiedenis en cultuur van de Grieken en de Romeinen. Meer over het gymnasium lees je op deze pagina.

Je start in klas 1 in een brugklas havo/vwo (havo, atheneum en gymnasium), daarna stroom je door naar het niveau wat bij jou past (afhankelijk van de leerroute die je kiest). Op Dockinga College havo/vwo kun je namelijk kiezen voor twee manieren van leren: regulier en DCQuest.

Regulier
De reguliere leerroute is de normale leerroute; je start in klas 1 en stroomt daarna door naar het niveau wat bij je past (2 havo, 2 atheneum of 2 gymnasium). De reguliere leerroute is iets voor jou als je het prettig vindt om door de docent begeleid en gestuurd te worden in het leren en bij het maken van huiswerk. Meer over de reguliere onderwijsroute lees je op deze huidige pagina.

DCQuest
DCQuest staat voor Dockinga College Quest (DCQuest/DCQ) en is een manier van leren op de havo, het atheneum en gymnasium. DCQuest vraagt van jou een onderzoekende houding, een nieuwsgierige blik en zelfstandigheid. Je wordt iets minder gestuurd door een docent, zoals bij de reguliere onderwijsroute. Een ander verschil is dat DCQuest een verlengde brugklas kent. Dit wil zeggen dat je in tegenstelling tot de reguliere leerroute, pas na klas 2 op niveau zit (bijvoorbeeld 3 atheneum). Bij het gymnasium zit je met DCQ al wel na klas 1 op het beoogde niveau. Wil je weten over DCQ? Kijk dan op deze pagina.

Onderbouw en bovenbouw

Onderbouw

Het eerste jaar start je samen met je nieuwe klasgenoten met het vormen van een fijne klas. Goed nieuws: je zal niet alleen je klasgenoten veel zien maar ook alle andere brugklassers die in hetzelfde gebouw zitten als jij. We gaan aan de slag met het leren plannen en leren en je ontdekt wie je bent en waar jouw talenten liggen. In leerjaar 3 maak je een keuze voor een profiel en vakkenpakket.

 

bovenbouw

Op de bovenbouw bieden wij leerlingen een volwaardige pakketkeuze aan. Je kunt in leerjaar 3 kiezen uit vier profielen:

 • Cultuur en Maatschappij (C&M)
 • Economie en Maatschappij (E&M)
 • Natuur en Gezondheid (N&G)
 • Natuur en Techniek (N&T)

Dat we met deze profielen een volwaardige pakketkeuze aanbieden, is uniek in Dokkum en omgeving! Je kunt zelfs een dubbelprofiel kiezen, of een extra vak.

Welk profiel je kiest, hangt af van de vervolgstudie die je wilt gaan doen. Samen met de coach en/of de decaan maak je een juiste profielkeuze.

 

Activiteiten

Het hele jaar door worden er diverse activiteiten georganiseerd:

 • Sportactiviteiten (voetbal, volleybal, basketbal, etc.)
 • Schoolfeesten (disco- en gala-avond)
 • Watersport
 • Klassenactiviteiten
 • Spetterend afscheid examenleerlingen
 • Werkweken (een reis om naar uit te kijken!)

 


Waarom kiezen voor Dockinga College havo/vwo?

We hebben een uniek aanbod in de regio en daar zijn we trots op! Hieronder volgen enkele voorbeelden:

 • we hebben een eigen debatingclub;
 • we bieden wetenschapsoriëntatie aan;
 • en we beschikken over de mooiste practicumlokalen op hoog niveau!


havo/vwo is de school met oog voor het individu