Organisatie

Het Dockinga College is een christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs in Noordoost-Friesland met ruim 1.600 leerlingen en zo’n 200 medewerkers. Er zijn 3 locaties, allemaal in Dokkum: vmbo-VAKschool, vmbo-gt en havo/vwo. De locaties worden ondersteund door het bestuursbureau.

Nevenvestiging

De Inspecteur Boelensschool op Schiermonnikoog is een nevenvestiging van het Dockinga College. In het voorjaar van 2021 zijn de scholen gefuseerd. IBS was qua leerlingenaantal te klein geworden om zelfstandig door te gaan.

Personele Unie

Samen met PRO Dokkum Praktijkonderwijs, vormt het Dockinga College een Personele Unie. Dit betekent dat het Dockinga College en PRO Dokkum dezelfde bestuurder hebben, maar verder geheel zelfstandig werken.