Organisatie

Het Dockinga College is een christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs in Noordoost-Friesland met ruim 1.600 leerlingen en zo’n 200 medewerkers. Er zijn 3 scholen, allemaal in Dokkum: vmbo-VAKschool, vmbo-gt en havo/vwo. De scholen worden ondersteund door het bestuursbureau. Het Dockinga College valt onder Fierder Onderwijs.

Nevenvestiging

De Inspecteur Boelensschool op Schiermonnikoog is een nevenvestiging van het Dockinga College. In het voorjaar van 2021 zijn de scholen gefuseerd. IBS was qua leerlingenaantal te klein geworden om zelfstandig door te gaan.

Fierder Onderwijs

Fierder Onderwijs is het bestuur van CSG Liudger, Dockinga College en Lauwers College. Naast één College van Bestuur, zijn ook diensten als HR, ICT, financiën samengevoegd tot één afdeling: Fierder Onderwijs Centraal (FOC). Deze afdeling werkt voor alle drie scholengemeenschappen. Binnen de 11 scholen die onder Fierder Onderwijs vallen, worden alle vormen van voortgezet onderwijs aangeboden: praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en vwo.