Bestuur en toezicht

Het Dockinga College gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noordoost-Friesland. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het algemeen bestuur vervult ook de rol van toezichthouder.

Dagelijks bestuur

De dagelijks bestuurder van het Dockinga College is dhr. G.W. van Lonkhuyzen – bestuur@dockinga.nl

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur wordt gevormd door de volgende personen:

  • dhr. A.D. Aalberts – voorzitter
  • mw. mr. Y. de Groot – Krikke – secretaris
  • mw. S.M. Ensel – Boonstra – penningmeester
  • mw. K.J. van Westrhenen
  • dhr. F.J. Talsma

Contact bestuur

De bestuursleden zijn bereikbaar via het secretariaat:
mw. Claudia Teuben – bestuurssecretariaat@dockinga.nl – 0519 229 692

Schoolleiding

Aan de locaties wordt leiding gegeven door de directie. Er zijn twee directeuren onderwijs en daarnaast heeft iedere locatie één of twee teamleiders.

Directeuren

Directeur vmbo – mw. Angelika van der Duim – van der Zweep – dir-vmbo@dockinga.nl
Directeur havo/vwo – dhr. Sjors Veltman – dir-hv@dockinga.nl
Directeur locatie IBS – dhr. Boele Staal – ibs@dockinga.nl

Teamleiders

vmbo-VAKschool onderbouw – mw. Annemarie Peeters – Veldman – vea@dockinga.nl
vmbo-VAKschool bovenbouw – mw. Rianne van Baarsen – bar@dockinga.nl
vmbo-gt – mw. Laura van Dasselaar – dal@dockinga.nl
havo/vwo onderbouw – mw. Carolien Boomsma – de Jong – jnc@dockinga.nl
havo/vwo bovenbouw – mw. Tineke Everaarts – evt@dockinga.nl
locatie IBS – dhr. Boele Staal – stb@dockinga.nl

Jaarverslag, WNT en Statuten

Deze stukken zijn te bekijken en te downloaden bij ANBI-status.