Bestuur en toezicht

Het Dockinga College valt vanaf schooljaar 2022-2023 onder de Stichting Fierder Onderwijs. Onder Fierder Onderwijs vallen in totaal 11 scholen van CSG Liudger, Dockinga College, Lauwers College en PRO Drachten. Fierder Onderwijs wordt geleid door een College van Bestuur. Daarnaast kent Fierder Onderwijs een Raad van Toezicht, een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en een medezeggenschapsraad (MR) per locatie. 

Fierder Onderwijs

Per 1 augustus 2022 bestaat Fierder Onderwijs, een stichting ontstaan uit de bestuurlijke fusie tussen drie christelijke scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs: CSG Liudger, Dockinga College en Lauwers College. 

Fierder Onderwijs wordt vanuit Buitenpost bestuurd door Koen van der Drift, interim voorzitter College van Bestuur. Er loopt een procedure voor een voorzitter van het College van Bestuur. 

Naast één College van Bestuur en één Raad van Toezicht, zijn ook diensten als HR, ICT, financiën samengevoegd tot één afdeling: Fierder Onderwijs Centraal. Deze afdeling werkt voor alle drie scholengemeenschappen. Binnen de 11 scholen die onder Fierder Onderwijs vallen, worden alle vormen van voortgezet onderwijs aangeboden: praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en vwo.

Kijk voor meer informatie over Fierder Onderwijs op www.fierderonderwijs.nl

Schoolleiding

Aan de locaties wordt leiding gegeven door de directie. Er zijn twee directeuren onderwijs en daarnaast heeft iedere locatie één of twee teamleiders.

Directeuren

Directeur vmbo – mw. Angelika van der Duim – van der Zweep – dir-vmbo@dockinga.nl
Directeur havo/vwo – dhr. Sjors Veltman – dir-hv@dockinga.nl
Directeur locatie IBS – dhr. Boele Staal – ibs@dockinga.nl

Teamleiders

vmbo-VAKschool onderbouw – mw. Annemarie Peeters – Veldman – vea@dockinga.nl
vmbo-VAKschool bovenbouw – mw. Rianne van Baarsen – bar@dockinga.nl
vmbo-gt – mw. Laura van Dasselaar – dal@dockinga.nl
havo/vwo onderbouw – mw. Carolien Boomsma – de Jong – jnc@dockinga.nl
havo/vwo bovenbouw – mw. Tineke Everaarts – evt@dockinga.nl
locatie IBS – dhr. Boele Staal – stb@dockinga.nl