Bestuur en toezicht

Het Dockinga College valt vanaf schooljaar 2022-2023 onder de Stichting Fierder Onderwijs. Onder Fierder Onderwijs vallen in totaal 11 scholen van CSG Liudger, Dockinga College, Lauwers College en PRO Drachten. Fierder Onderwijs wordt geleid door een College van Bestuur. Daarnaast kent Fierder Onderwijs een Raad van Toezicht, een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en een medezeggenschapsraad (MR) per locatie. 

Fierder Onderwijs

Per 1 augustus 2022 bestaat Fierder Onderwijs, een stichting ontstaan uit de bestuurlijke fusie tussen drie christelijke scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs: CSG Liudger, Dockinga College en Lauwers College. 

Fierder Onderwijs wordt vanuit Drachten bestuurd door Wim-Jan Renkema, voorzitter College van Bestuur en Jacoba Posthumus, lid College van Bestuur.

Naast één College van Bestuur en één Raad van Toezicht, zijn ook diensten als HR, ICT, financiën samengevoegd tot één afdeling: Fierder Onderwijs Centraal. Deze afdeling werkt voor alle drie scholengemeenschappen. Binnen de 11 scholen die onder Fierder Onderwijs vallen, worden alle vormen van voortgezet onderwijs aangeboden: praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en vwo.

Kijk voor meer informatie over Fierder Onderwijs op www.fierderonderwijs.nl

Schoolleiding

Aan de scholen van het Dockinga College wordt leiding gegeven door de directie. Naast een directeur kent elke school één of twee teamleiders.

Directeuren

Directeur vmbo-VAKschool | dhr. Hilbrand Visser | vih@dockinga.nl
Directeur vmbo-gt | mw. Dikkie Alkema | ald@dockinga.nl
Directeur havo/vwo | dhr. Herman Kraak | hkraak@dockinga.nl
Directeur locatie IBS | dhr. Boele Staal | ibs@dockinga.nl

Teamleiders

vmbo-VAKschool onderbouw – mw. Annemarie Peeters – Veldman – vea@dockinga.nl
vmbo-VAKschool bovenbouw – mw. Rianne van Baarsen – bar@dockinga.nl
vmbo-gt – dhr. Maarten de Boer – maartendeboer@dockinga.nl
havo/vwo onderbouw – dhr. Hans Geleijnse | hgeleijnse@dockinga.nl
havo/vwo bovenbouw – mw. Tineke Everaarts – evt@dockinga.nl
locatie IBS – dhr. Boele Staal – stb@dockinga.nl