Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan met instemmings- of adviesbevoegdheden over zaken die op bestuursniveau worden behandeld. Tijdens de ouderspreekuren kan er veelal met een MR-lid gesproken worden. Ook kunnen ouders MR-leden benaderen met vragen of opmerkingen. 

Mededelingen over het werk van de MR worden behalve aan het personeel ook aan ouder- en leerlingenraden bekendgemaakt.

Leden Medezeggenschapsraad

De leden van de MR zijn ouders, leerlingen, docenten en een OOP’er (Onderwijs Ondersteunend Personeel).
De voorzitter van de MR is dhr. W.T. Jacobi en de secretaris is mw. Y. Stellema-Vastbinder.

Personeel
Dhr. S. Westra, mw. Y. Stellema-Vastbinder, dhr. T. Wilman, dhr. W.T. Jacobi, mw. A. Nauta, mw. W. Greijdanus, dhr. M. Klont, dhr. B. Boekhold en dhr. R. van Halm.

Ouders
Mw. I. Halma-Post, mw. A. Bilker, mw. T. Procée en mw. J Horsthuis.

Leerlingen
Rania al Jassem, Stefan Boekema, Marrit Wijbenga en Bente Werkhoven.

Vergaderdata 2021-2022

De geplande vergaderdata van de MR voor het schooljaar 2020-2021 zijn:

  • 21 september
  • 3 november
  • 2 december
  • 31 januari
  • 7 maart
  • 20 april
  • 31 mei
  • 6 juli

Besluiten van de MR

Jaarverslag van de MR

Documenten van de MR