Ouder- en leerlingenraad

Ouderraad

Het Dockinga College heeft drie ouderraden:

De ouderraden spreken regelmatig met de teamleider(s) en directie, geven adviezen en hebben contact met de medezeggenschapsraad en het bestuur, als zij dat wensen. Zij vervullen ook een taak in de kwaliteitszorg.

Klik op de ouderraad van de locatie voor meer informatie. Hier staat ook vermeld hoe je contact kunt opnemen met de ouderraden.

Leerlingenraad

Naast een ouderraad zijn er ook leerlingenraden. Zij praten net als de ouders op verschillende manieren mee over de gang van zaken op school en in het bijzonder over hun eigen opleiding. De leerlingen worden in hun werkzaamheden bijgestaan door een leraar of de teamleider(s). Lees meer over de leerlingenraad.