Vereniging

Het Dockinga College gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noordoost-Friesland. Het belangrijkste doel van de vereniging is het in stand houden van de school.
De vereniging staat voor alle arbeid die van haar uitgaat, op de grondslag van de Bijbel als het woord van God. Dat woord roept de mens tot dienst aan God en dienst aan de medemens in het besef, dat God in Christus de wereld met zich heeft verzoend (artikel 2 van de statuten).

Lid of donateur

Ouders kunnen lid worden van de vereniging of deze ondersteunen als donateur. Als lid of donateur word je betrokken bij de ontwikkeling van het Dockinga College.

Ledenvergadering

De leden van de vereniging worden jaarlijks uitgenodigd voor de ledenvergadering. Deze vindt in juni/juli plaats. In de ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af. Door deel te nemen aan deze vergadering heb je stemrecht en spreek je mee over schoolbeleid en -financiën.

De eerstvolgende ledenvergadering is op 21 juni 2022

> Lees en download hier de uitnodiging + agenda

> Lees en download hier de notulen van de vorige vergadering

> Lees en download hier het jaarverslag 2021

ANBI-status

De vereniging heeft een ANBI-status.