Vereniging

De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noordoost-Friesland wordt opgeheven. In de Algemene Ledenvergadering van 15 december 2022 is hier door de leden mee ingestemd.

Het Dockinga College valt vanaf schooljaar 2022-2023 onder de Stichting Fierder Onderwijs. Onder Fierder Onderwijs vallen in totaal 11 scholen van CSG Liudger, Dockinga College, Lauwers College en PRO Drachten.

> Lees meer over Fierder Onderwijs.