Over onze school

Het Dockinga College is een christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs in Noordoost-Friesland. Dagelijks geven wij vanuit 4 scholen aan ruim 1.600 leerlingen onderwijs op vmbo, havo of vwo niveau.

Onze naam

De naam Dockinga komt al voor in een heel oud geschrift over het leven van Bonifatius. Daarin komt een Latijnse zin voor die luidt ‘in loco qui Doccinga vocatur’. Dat betekent: in (een) plaats die Dockinga heet. Dockinga betekent: het volk (de familie) van Dokke of Doeke. Wie die Doeke precies was, is niet bekend, maar de naam geeft de bedoeling weer: samen vormen we een gemeenschap, de gemeenschap van het Dockinga College.