Kwaliteit

Op al onze locaties werken we aan de kwaliteit van ons onderwijs. Kwaliteit maken we samen. Een goede sfeer, zorg en aandacht voor leerlingen vormen hierbij de basis. Onze locaties streven jaarlijks naar goede opbrengsten en daarom onderzoeken wij voortdurend of de kwaliteit van het onderwijs beantwoordt aan de eisen van de overheid en onze eigen ambities. Meer over onze plannen en ambities zijn te lezen in het schoolplan. Op dit moment zijn de nieuwe schoolplannen in ontwikkeling. Per 1-1-2025 zullen deze hier beschikbaar zijn.

Onderzoek naar tevredenheid

Het Dockinga College hecht veel waarde aan de mening van leerlingen, ouders en medewerkers over het onderwijs op onze school. Daarom voeren we tevredenheidsonderzoeken uit. De resultaten van deze onderzoeken zijn te vinden op Scholen op de kaart.

Resultaten

Openheid van zaken vinden wij belangrijk. Op Scholen op de kaart zijn gegevens te vinden over schoolprestaties, onderwijsbeleid, kwaliteit en bedrijfsvoering. Ook de slagingspercentages en de gemiddelde eindcijfers op het centraal eindexamen zijn te vinden op het platform.

De resultaten van de school worden vergeleken met landelijke gemiddelden. Scholen blijven zelf eigenaar van de gegevens en houden zelf de regie over de verantwoording van de resultaten.