Vacature docent Scheikunde | havo, atheneum & gymnasium

Fierder Onderwijs is voor het Dockinga College havo/vwo te Dokkum op zoek naar een LB-docent scheikunde.  

Team:

FTE:

Graad:

Aantal lessen: 

Klassen:

Taken: 

Aard van de vacature:

Onder- & bovenbouw

0,4 – 0,6 fte

Eerste-/tweedegraads

10 tot 15 lessen van 50 minuten

2, 3 & 4 havo/vwo

Lestaken en overige teamtaken in overleg

Regulier

Ingangsdatum:

Einddatum:   

Informatie is verkrijgbaar bij:

1 augustus 2023

31 juli 2024

Tineke Everaarts, teamleider bovenbouw havo/vwo via evt@dockinga.nl of 06 43 18 78 78

Reageren:  

vóór 3 juni 2023 via vacatures@fierderonderwijs.nl

Vacaturetekst
In onze visie is het vertrouwen in de toekomst en een positieve grondhouding leidend: op alle niveaus willen wij ons richten op kansen. Daarbij gaan we uit van talenten. Op pedagogisch niveau betekent dat een positieve benadering van alle leerlingen en duidelijkheid over wat wij goed gedrag vinden. Op didactisch niveau betekent dat vooral zien waar een leerling goed in is en hem helpen de eigen talenten maximaal te ontplooien. Op personeelsgebied betekent het dat wij geloven in de talenten van het personeel en die talenten maximaal inzetten en ontplooien. Op maatschappelijk gebied betekent het dat wij elkaar (medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen) helpen kansen te zien en die te benutten. We blijven daarmee onderwijs geven in een gemeenschap waarin iedereen oog heeft voor elkaar.

Wil jij ons hierbij helpen? Reageer vandaag nog!

Identiteit
Van de medewerkers mag verwacht worden dat ze de christelijke identiteit onderschrijven. Graag zien we in jouw sollicitatiebrief terug hoe jij denkt bij te dragen aan de christelijke identiteit van onze school.

Fierder Onderwijs
Fierder Onderwijs is het bestuur van drie scholengemeenschappen: CSG Liudger, Dockinga College en Lauwers College. De scholengemeenschappen zijn op 1 augustus 2022 bestuurlijk gefuseerd. Naast één College van Bestuur, zijn ook diensten als HR, ICT, financiën samengevoegd tot één afdeling: Fierder Onderwijs Centraal. Deze afdeling werkt voor alle drie scholengemeenschappen. Binnen de 12 scholen die onder Fierder Onderwijs vallen, worden alle vormen van voortgezet onderwijs aangeboden: praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en vwo.

Solliciteer!

Enthousiast geworden? Stuur jouw motivatie en cv voor 3 juni naar vacatures@fierderonderwijs.nl