MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Onze school

Dockinga College is de grootste scholengemeenschap in Noordoost Friesland. Dat heeft het grote voordeel dat leerlingen er alle typen onderwijs kunnen volgen en er daarbinnen veel keuzemogelijkheden zijn: vmbo basis en kader-beroepsgerichte leerweg (vmbo-VAKschool), vmbo-theoretische en gemengde leerweg, havo en vwo (Atheneum én Gymnasium). In voorkomend geval bieden wij ook Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) aan. In Dokkum is ook een Christelijke school voor Praktijkonderwijs, waarmee wij een Personele Unie vormen.

Als leerling merk je niet dat je op een grote school zit, omdat Dockinga College bestaat uit vijf locaties: vier in Dokkum en één in Ferwert. Door deze kleinschalige opzet is de school voor leerlingen overzichtelijk en kennen leerlingen en leraren elkaar.

Op deze website vind je veel algemene informatie over het Dockinga College. Door te klikken op een locatie kom je in het hoofdmenu van elke school.

De naam “Dockinga College”
In een oud geschrift over het leven van Bonifatius komt de naam “Dockinga” voor het eerst voor. Dat was in het Latijnse zinnetje “in loco qui Doccinga vocatur”, wat betekent “in een plaats die Dockinga heet”. Dockinga betekent eigenlijk “het gebied van Dokke of Doeke”. Een voorvader dus met veel nakomelingen in deze streek, Noordoost Friesland. Ons Dockinga College is de school voor hen.