Inspraak

Ouders/verzorgers kunnen lid of donateur worden van de vereniging waar het Dockinga College vanuit gaat: de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noordoost-Friesland. Zo word je betrokken bij de ontwikkeling van het Dockinga College.

Ledenvergadering

Jaarlijks wordt er een ledenvergadering gehouden, waarvoor de leden worden uitgenodigd. Het bestuur legt dan verantwoording af over het schoolbeleid en de financiën. Lees meer over de vereniging.

De eerstvolgende ledenvergadering is op 21 juni 2022.

> Lees en download hier de uitnodiging + agenda

> Lees en download hier de notulen van de vorige vergadering

> Lees en download hier het jaarverslag 2021

Wordt lid of donateur

Draag jij het Dockinga College een warm hart toe? Wordt dan lid of donateur en draag zo bij aan het in stand houden van de school!

> Download het formulier om lid of donateur te worden