Schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage

Het volgen van onderwijs op het Dockinga College is zoals de wet voorschrijft kosteloos. Dit betekent dat de ouder(s)/verzorger(s) niet hoeven te betalen voor het reguliere onderwijs en voor de schoolboeken en/of leermiddelen (zie categorie 1 in onderstaande tabel).

Ouder(s)/verzorger(s) hebben wel te maken met schoolkosten. Dan gaat het om aanschaf van persoonsgebonden materiaal zoals bijvoorbeeld schriften, praktijkkleding, gereedschap etc. (zie categorie 2 in onderstaande tabel).

Daarnaast vraagt school bij de opleiding DCQuest op de locatie Havo/vwo om een device aan te schaffen. Dit is geen verplichting (zie categorie 3 in onderstaande tabel). Met ouder(s)/verzorger(s) die geen device aan kunnen schaffen of vanuit principiële redenen niet aan willen schaffen, worden afspraken gemaakt. Het is mogelijk een eigen device mee te nemen, mits deze voldoet aan de daarvoor opgestelde specificaties.

Als school ontvangen wij niet voldoende middelen om het aansprekende onderwijs dat wij onze leerlingen willen bieden ook te kunnen betalen. Daarom vragen we een vrijwillige ouderbijdrage (zie categorie 4 in onderstaande tabel). Omdat dit een vrijwillige ouderbijdrage betreft worden leerlingen nooit om financiële redenen uitgesloten van activiteiten. De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit een algemeen gedeelte voor alle locaties en een deel voor de locatie-specifieke zaken.

Tabel 1: schoolkosten, ministerie van OCW

De praktische uitwerking van de schoolkosten en de vrijwillige ouderbijdrage zijn te lezen in dit document.

—-

Schoolboeken

Leerlingen krijgen boeken ‘gratis’ in bruikleen. Aan het eind van het schooljaar (of bij vroegtijdig verlaten van de school) worden ze weer ingeleverd. Het is belangrijk om de boeken met zorg te behandeld. Het kaften van de boeken is dan ook verplicht. Voor de in- en uitlevering van boeken werken wij samen met VanDijk.

Schoolboeken bestellen

  1. Ga naar ‘Bestel jouw leermiddelenpakket’ op VanDijk.nl.
  2. Vul de plaats in waar je naar school gaat. 
  3. Selecteer jouw school en klas. 
  4. Log in met je e-mailadres en wachtwoord of maak een account aan via ‘Registreren’.
  5. Bestel de leermiddelen die je nodig hebt. 
  6. Je krijgt binnen 24 uur een orderbevestiging met een overzicht van de leermiddelen die je hebt besteld. 

Bekijk de video over het bestellen van de schoolboeken