MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Rooster en vakanties

Lesrooster
Alle leerlingen ontvangen aan het begin van het cursusjaar een lesrooster. Soms verandert het rooster wel eens in de loop van een jaar. Ook dagelijks zijn er roosterwijzigingen.

Roosterwijzigingen
De roosterwijzigingen zijn te vinden op de pagina van iedere locatie, dus ga naar de gewenste locatie en kies links in het menu voor 'leerlingen' en daarna 'roosterwijzigigen'. 

Andere activiteiten zijn te vinden op de jaarroosters van de locaties.

Lestijden
Voor Dockinga College gelden de volgende lestijden voor alle locaties:
8.20 – 9.10 uur les 1
9.10 – 10.00 uur les 2
Pauze
10.20 – 11.10 uur les 3
11.10 – 12.00 uur les 4
Pauze
12.20 - 13.10 uur les 5
13.10 - 14.00 uur les 6
14.00 - 14.50 uur les 7
14.50 - 15.40 uur les 8

Vakantieregeling schooljaar 2019-2020
Herfstvakantie 19-10-2019 t/m 27-10-2019 
Kerstvakantie 21-12-2019 t/m 05-01-2020
Voorjaarsvakantie 15-02-2020 t/m 23-02-2020
Goede vrijdag vr 10-04-2020
Tweede Paasdag ma 13-04-2020
Meivakantie 25-04-2020 t/m 05-05-2020*
Hemelvaart 21-05-2020 t/m 22-05-2020
Tweede Pinksterdag 01-06-2020                                           
Zomervakantie 04-07-2020 t/m vr 16-08-2020

* Koningsdag en Bevrijdingsdag vallen in de meivakantie. 4 mei 2020 is een vrije dag.
NB: Wijzigingen onder voorbehoud.

Extra vakantie
Wanneer ouders met hun kinderen buiten de vastgestelde periode op vakantie willen gaan, moeten zij zich schriftelijk wenden tot de betreffende teamleider. Als iemand in loondienst werkt, moet er een verklaring van de werkgever bij waaruit blijkt dat de gevraagde vakantie beslist niet binnen de normale vakantietijden kan worden gegeven. Voor de eerste veertien schooldagen aan het begin van een cursusjaar geldt de wettelijke bepaling dat er geen vrij gegeven mag worden. Controle wordt uitgevoerd door de leerplichtambtenaar van de woongemeente.

Aanvragen voor overig verlof moeten schriftelijk bij de betreffende teamleider worden aangevraagd. Ga naar de aanvraagformulieren verlof.

Klik hier voor informatie van de Rijksoverheid over leerplicht en verlof. Ga voor de aanvraagformulieren naar de locatie websites.