MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Rooster en vakanties

Lesrooster

Alle leerlingen ontvangen aan het begin van het schooljaar een lesrooster. Soms verandert het rooster wel eens in de loop van een jaar. Ook dagelijks zijn er roosterwijzigingen, deze zijn te vinden in Magister.

Andere activiteiten zijn te vinden op de jaarroosters van de locaties.

Lestijden

De lestijden voor alle locaties zijn als volgt:
08.20 – 09.10 uur | les 1
09.10 – 10.00 uur | les 2
Pauze
10.20 – 11.10 uur | les 3
11.10 – 12.00 uur | les 4
Pauze
12.20 - 13.10 uur | les 5
13.10 - 14.00 uur | les 6
14.00 - 14.50 uur | les 7
14.50 - 15.40 uur | les 8

Vakantieregeling 

Vakanties schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie - 10 oktober t/m 18 oktober 2020 
Kerstvakantie - 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie - 20 februari t/m 28 februari 2021
Goede vrijdag - 2 april 2021
Tweede Paasdag - 5 april 2021
Koningsdag - 27 april 2021
Meivakantie - 1 mei t/m 12 mei 2021*
Hemelvaart - 13 mei 2021 + 14 mei 2021 (roostervrije dag)
Tweede Pinksterdag - 24 mei 2021                                           
Zomervakantie - 10 juli t/m 22 augustus 2021 

* Bevrijdingsdag (5 mei) valt in de meivakantie.
NB: Wijzigingen onder voorbehoud.

Vakanties schooljaar 2021-2022
Herfstvakantie - 16 oktober t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie - 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarvakantie - 19 februari t/m 27 februari 2022
Goede vrijdag - 15 april 2022
Tweede Paasdag - 18 april 2022
Koningsdag - 27 april 2022
Meivakantie - 23 april t/m 8 mei 2022*
Hemelvaart - 26 mei + 27 mei 2022 (roostervrije dag)
Tweede Pinksterdag - 6 juni 2022
Zomervakantie - 16 juli t/m 28 augustus 2022

* Bevrijdingsdag (5 mei) valt in de meivakantie.
NB: Wijzigingen onder voorbehoud. Er kunnen nog enkele dagen worden toegevoegd i.v.m. zomervakantiespreiding. Dit zal altijd tijdig aan de betrokken worden gecommuniceerd.

Extra vakantie
Wanneer ouders met hun kinderen buiten de vastgestelde periode op vakantie willen gaan, moeten zij zich schriftelijk wenden tot de betreffende teamleider. Als iemand in loondienst werkt, moet er een verklaring van de werkgever bij waaruit blijkt dat de gevraagde vakantie beslist niet binnen de normale vakantietijden kan worden gegeven. Voor de eerste veertien schooldagen aan het begin van een cursusjaar geldt de wettelijke bepaling dat er geen vrij gegeven mag worden. Controle wordt uitgevoerd door de leerplichtambtenaar van de woongemeente.

Aanvragen voor overig verlof moeten schriftelijk bij de betreffende teamleider worden aangevraagd. Ga naar de aanvraagformulieren verlof.

Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over leerplicht en verlof.