MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Verzekeringen

Verzekeringen en aansprakelijkheid

Schoolongevallenverzekering

De school heeft een collectieve schoolongevallenverzekering afgesloten voor leerlingen, personeel en vrijwilligers. Deze verzekering is van kracht tijdens de schooluren en tijdens het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd, maar ten hoogste gedurende een uur vóór en een uur na de schooltijden. De verzekering is eveneens van kracht voor alle activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school plaatsvinden buiten de reguliere schooltijden. Uitsluitend de kosten voortvloeiend uit lichamelijk letsel komen voor vergoeding in aanmerking.
Nadere informatie vindt u in onze schoolgids.

Aansprakelijkheid en schade
Tijdens een schooljaar gebeurt het soms, dat er schade wordt toegebracht aan eigendommen van de school of aan een medeleerling. Als deze schade opzettelijk of door onvoorzichtigheid wordt aangericht, moet deze betaald worden. Kinderen van veertien jaar of ouder zijn persoonlijk aansprakelijk indien zij schade aan derden toebrengen. Kinderen jonger dan veertien kunnen zelf niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden. Ouders zijn dan aansprakelijk voor hun daden. Het is voor ouders van belang dat zij een W.A.-verzekering hebben afgesloten. De meeste verzekeringen dekken ook de aansprakelijkheid van de inwonende kinderen.

Het kan ook voorkomen dat de school schade veroorzaakt en dus aansprakelijk is. Dockinga College heeft daartoe een W.A.-verzekering afgesloten. Het gaat daarbij om verwijtbare schade. De school is niet aansprakelijk voor vermissing of vernieling van eigendommen van leerlingen door medeleerlingen of anderen.